ریتا کاتز اکبر گنجی فارن پالیسی بیست سال پس از ویرانگرترین حملات تروریستی در خاک آمریکا، خروج آمریکا از افغانستان و تصرف فوری این کشور توسط طالبان به معنی بزرگترین تقویت القاعده و جنبش های بنیادگرایانه جهانی از زمان ۱۱ سپتامبر تا کنون است.

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

  ریتا کاتز اکبر گنجی فارن پالیسی بیست سال پس از ویرانگرترین حملات تروریستی در خاک آمریکا، خروج آمریکا از افغانستان و تصرف فوری این کشور توسط طالبان به معنی بزرگترین تقویت القاعده و جنبش های بنیادگرایانه جهانی از زمان ۱۱ سپتامبر تا کنون است.
خاویر سولانا، مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه سابق اسپانیا اکبر گنجی پراجکت سیندیکیت  بیست سال قبل، حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، جهان را عمیقا شوکه کرد. در آن زمان این شعار که "ما همه آمریکایی هستیم"، در اقصی نقاط جهان و برای همدردی با مردم آمریکا به...