آخرین نوشته های شهید علی جمعه محبی

علی جمعه محبی یکی از چهره‌های فعال اجتماعی، عیار، شجاع و عدالت خواه در هرات باستان بود، که شب‌ گذشته توسط تروریستان سازمان یافته، به شهادت رسید. نوشته‌ای که می‌خوانید در حدود بیست و دوساعت قبل در صفحه فیسبوکش نشر شده است و بازتاب دهنده دیدگاه و نظرات و دغده های اجتماعی و خدماتی او را بر می تابد. روحش شاد و یادش در خاطره‌ها جاودانه باد! (بامیان نیوز). 

 

[تعهد من در قبال حقوق مردم ]

ما براساس تعهدی‌که داشتیم دراین چند سال، بسیارتلاش نمودیم که ازحق و حقوق مردم خود درولایت هرات دفاع نمائیم؛ اما با مانع ذیل روبرو بودیم  و با این جبهات ومانع ها مبارزه نمودیم.


1 مسئولین دولتی، موی دماغ را دوست ندارد. ازکسی‌که انتقاد نماید وحق مردم هزاره را مطالبه نماید تنفر دارند و آن شخص را تخریب می‌کنند و تلاش می‌کنند یک تعداد از هزاره های ضعیف را حمایت و مطرح نمایند.


2 سران سیاسی دیگراقوام ساکن درهرات خوش ندارند که قوم هزاره درهرات بحیث یک کتله‌ی اجتماعی و سیاسی مطرح شود و این‌ها تلاش دارند که یک تعداد از هزاره های ضعیف را بحیث نماینده هزاره حمایت و در کنار خود داشته باشند که هرچه آن‌ها می‌گویند این‌ها چشم بگویند وهزاره را زیرچتر آن‌ها باشند و ما را مانع راه خود می‌دانند و همیشه در پی تخریب ما هستند و تعدادی از هزاره ها راسازماندهی می‌کنند تا ما را تخریب کند.


3 سران سیاسی مردم تشیع ولایت هرات از مطرح شدن مردم هزاره به‌طور مستقیل نگران بوده و همیشه تلاش کرده اند که هزاره ها زیر سیطره آن‌ها باشند از این‌که ما تلاش کرده ایم تا مردم هزاره به‌حیث یک کتله قوی سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذار در هرات مطرح شود آن‌ها از ما ناراحت بوده و همیشه ما را تخریب و تعدادی از هزاره ها را سازماندهی نموده اند تا ما را تخریب نمایند.


4 رهبران سیاسی هزاره ها در کابل تلاش می‌کنند که مردم هزاره هرات پراکنده باشند و آن‌ها هرقسم که دلشان خواست بدون دادن کدام امتیاز سیاسی با پرداخت پول ناچیز از این‌ها استفاده نمایند و ما را مانع خود می‌دانند و تعدادی را بسیچ کرده اند تا ما را تخریب نمایند.


5 تعدادی از سران و کلان‌های هزاره های هرات که دراین چند سال از نام مردم هزاره استفاده و به‌نام کلان هزاره امرارمعاش کرده اند و کاری اساسی برای هزاره ها انجام نداده اند الآن منگرند که ما مانع منافع آن‌ها شده ایم ما را تخریب می‌کنند
لهذا در این پنچ سال ما درگیر با پنچ جبهه بودیم و هر شخصی دیگر اگر بخواهد صادقانه برای هزاره های هرات خدمت نماید خود را جهت مبارزه با این پنچ جبهه آماده نماید.


متاسفانه جوانان تحصیل کرده مردم ما نیز بدون تحقیق و ارزیابی تحت تاثیر تبلیغات این جبهات قرار گرفته و بطور نا آگاهانه ما
را تخریب می‌کردند و از ما حمایت نکردند.


امیدوارم جوانان تحصیل کرده هزاره های هرات به خود آمده و منافع مردم خود را شناسایی و خودشان به‌خاطر منافع مردم خود وارد صحنه های سیاسی شده ازکسانی‌که برایشان صادقانه خدمت می‌کنند وخدمات شان قابل مشاهده می‌باشد حمایت نمایند ومرز سمت، منطقه و....را بشکنند.

 عکسها از صفحه علی هزاره و احمد اخلاصی

 

پربیننده ترین نوشته ها