در باره برگرداندن (دیپورت) پناجویان هزاره به افغانستان

زمانی که امنیت در افغانستان بدتر می شود، اقلیت های قومی به راحتی می توانند خود را در خط آتش جنگ به نظاره بنشینند. به خصوص، آزار و اذیت، و تبعیض سیستماتیک علیه اعضای اقلیت هزاره شیعه در افغانستان، تاریخ بلندی دارد (نعمت الله ابراهیمی، هزاره ها و حکام افغانستان: شورش، محرومیت و مبارزه برای شناخت (لندن: هورست & کو. 2017)). در فیبروری 2016، "یوناما" (the United Nations Assistance Mission in Afghanistan) گزارش داد که در سال 2015، "یوناما" افزایش شدیدی از آدم ربایی و کشتار شهروندان مربوط به گروه قومی هزاره را به وسیله عوامل ضد دولتی مشاهده کرده است.

ادامه مطلب: در باره برگرداندن (دیپورت) پناجویان هزاره به افغانستان

کوه قوریغ، یا دیوار حفاظ هزاره ها

یکی از اهداف دشمن و شیوونیست ها، این است که جلو رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملیت های تاجیک، هزاره و ازبیک و... را بگیرند؛ در این میان با هزاره ها دشمنی شان بیشتر و بی رحمانه تر است، حتی دشمنی با هزاره ها را تا مرز نسل کشی در پلان و گراف استراتژیک خود قرار داده اند، داکتر تقی امینی یکی از اعضای ارشد و عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنای در بریزبین در سخنرانی خود به این طرح شوم اشاره کرده و هشدار داد«بعیدنیست ما یکبار دیگر قتل عام را تجربه کنیم».

ادامه مطلب: کوه قوریغ، یا دیوار حفاظ هزاره ها