اعلامیه شماره (64) شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در پیوند به عدم پذیرش استعفای آقای احمد بهزاد از عضویت در شورای عالی مردمی جنبش روشنایی

 

به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان عزیز و عدالتخواه!

یکی از دلایل اصلی حرکت قهقرایی این سرزمین در سده اخیر، تبعیض و بی عدالتی بوده است. همه شاهد بودیم که چگونه تبعیض گسترده و سیستماتیک حکومتی باعث شد که حتی حاکمانی که خود را به ظاهر منتخب و وام دار رای و حمایت مردم می دانند و معاش شان از دست رنج مردم تامین می شود، تمام قد و بی شرمانه در مقابل مطالبات بر حق مردم در پروژه ملی لین انتقال برق 500 کیلوولت ایستادند و با به کار گیری از انتحاری های اجاره ای دست به قتل عام مردم زدند تا صدای عدالتخواهانه جنبش روشنایی را خفه کنند. اما همراهی و همصدایی بی نظیر شما مردم عدالتخواه و آزاده و حمایت تاریخ سازتان از جنبش روشنایی باعث شد تا بزرگترین جنبش مدنی در طول تاریخ این سرزمین دوباره از میان خون و خاکستر برخیزد و خواب از چشم خونخواران ارگ نشین برباید. حمایت های مالی شما عدالتخواهان از سراسر جهان و مدیریت مثال زدنی این کمک ها برای تداوی مجروحین، حمایت مالی از خانواده های شهدا و پیشبرد برنامه های عدالت خواهانه و پس از آن برگزاری صدها تظاهرات و گردهمایی توسط جنبش روشنایی در چهارچوب پالیسی گفتگو با جهان تقریبا در همه کشورهای خارجی تاثیرگذار در افغانستان از دستاوردهای عمده جنبش روشنایی بوده است.

هموطنان آزاده و عدالتخواه!

ما اعضای شورای عالی مردمی که از نخستین روزهای آغاز شکل گیری جنبش روشنایی در مسجد باقرالعلوم تا به امروز حضور داشته ایم، شاهد تلاش های صادقانه و ایثارگرانه آقای احمد بهزاد در اکثر قریب به اتفاق فعالیت های جنبش روشنایی بوده ایم، چه در آن آغازین روزها که نقش موثر و برازنده ای در تبیین مطالبه جنبش روشنایی برای توده های مردم ایفا کردند و در مناظرات و مذاکرات با نمایندگان حکومتی اشتراک نمودند و چه بعد از آن که مدیریت مالی جنبش روشنایی را عهده دار شدند و این مسولیت مهم را به بهترین شکل ممکن انجام دادند. انتشار گزارش تفصیلی مالی با شفافیت تمام یکی دیگر از دستاوردهای قابل افتخار جنبش روشنایی است. اهمیت این موضوع زمانی برای ما روشن می شود که عملکرد جنبش روشنایی را به عنوان یک جریان مدنی و غیر انتفاعی با دیگر سازمان های غیر انتفاعی در افغانستان به شمول احزاب و جریان های سیاسی و یا حتی دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک که ادعای فعالیت غیر انتفاعی و تعلق به مردم دارند، مقایسه کنیم.

عدالتخواهان عزیز!

حضور تاثیرگذار و موضع گیری قاطعانه و شجاعانه آقای احمد بهزاد به عنوان یکی از اعضای فعال شورای عالی مردمی جنبش روشنایی هم برای دستگاه تبعیض گر حکومت و هم برای کسانی که مدت هاست حضور در جنبش روشنایی را به ضرر خود می بینند بسیار گران تمام می شود و از همان اوایل شکل گیری جنبش تا کنون با روش های ناجوانمردانه گوناگون سعی در شایعه پراکنی های بی اساس برای تخریب شخصیت ایشان داشته اند و همانگونه که در جریان هستید سرانجام روز گذشته ایشان استعفای خود را از عضویت شورای عالی مردمی اعلام نمودند. همانطوری در استعفا نامه ایشان آمده است، استعفا را به مظنور خاتمه بخشیدن به این تخریب ها و جلوگیری از تضعیف جنبش روشنایی انجام داده است. اما اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بعد از دریافت استعفانامه ایشان، این موضوع را در یک جلسه اضطراری مورد بحث همه جانبه قرارداده و به اتفاق آرا به عدم پذیرش استعفای ایشان رای دادند. جنبش روشنایی خیزشی متحدانه برای به کرسی نشاندن مطالبات عدالتخواهانه مردم ما و مبارزه ای فراگیر علیه تبعیض گسترده و سیستماتیکی است که در تار و پود دستگاه حکومتی در افغانستان ریشه دوانده است و همانگونه که در جریان هستید در اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش روشنایی به اعضای فعلی شورای عالی مردمی وظیفه سپرده شد تا بر بلندای تجربه های آموخته شده در سه سال گذشته، با تدوین اساسنامه، ایجاد هسته های عدالتخواهانه روشنایی در سراسر جهان و تشکیل اولین مجمع عمومی جهانی جنبش، شبکه مدنی روشنایی را بنیان نهند تا گفتمان عدالتخواهانه ای را که در نتیجه فعالیت های جنبش روشنایی ایجاد شده است نهادینه سازیم.

ما اعضای شورای عالی مردمی، آقای احمد بهزاد را یکی از سرمایه های انسانی ارزشمند جریان عدالتخواهی و از شاگردان متعهد و تربیت یافته دبستان رهبر بزرگ شهید استاد عبدالعلی مزاری (ره) می دانیم. ایشان چه آن هنگام که در عین نوجوانی در سال های سخت مهاجرت صدای عدالتخواهی اش برای حمایت از مقاومت غرب کابل بلند و رسا بود، چه در دوران حضور در پارلمان که خود به فریاد رسای عدالتخواهی مبدل گشته بود و چه در بیشتر از سه سال گذشته که با تمام وجود خود را وقف مبارزات عدالتخواهانه جنبش روشنایی کرده بود، استوار در مقابل دسیسه های گوناگون ایستاده و تسلیم نشده است. اینک نیز از ایشان میخواهیم که به هجمه وسیع بدخواهان حکومتی و غیر حکومتی وقعی ننهند و همچون گذشته ثابت قدم و استوار به عنوان عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی به فعالیت های شان ادامه دهند.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی کابل- 6 اسد 1398 مطابق با 28 جولای 2019