چارلز پاول برگردان: عرفان ثابتی به نظر نویسندگان کتاب، دولت‌های غربی، و بیش از همه آمریکا و بریتانیا، ثابت کرده‌اند که از مقابله با کووید-19 عاجزند. علت این امر تضعیف نهادهای این کشورها و بی‌کفایتیِ رهبران آنهاست. کشورهای آسیایی هم در مهار این بیماری و هم در مقابله با پیامدهای اقتصادیِ آن بسیار موفق‌تر بوده‌اند. در نتیجه، غرب ممکن است برتریِ خود را از دست بدهد.

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

منبع: روزنامه ۸ صبح گفت‌وگوکننده: حبیب حمیدزاده۱۱میزان , ۱۳۹۹ بخش اول پرسش: از نظر شما هویت قومی چیست و برای اقوام چه اهمیت و ارزشی دارد؟ دکتر موسوی: خب، هویت قومی شناسه‌های فرهنگی، تاریخ، زبان، دین، عواطف، هنر، عنعنات و رسم و...
  آیزاک چوتینر برگردان: عرفان ثابتی اِوِلین هموندز (Evelynn Hammonds)، رئیس دپارتمان تاریخ علم در دانشگاه هاروارد، در سراسر دوران فعالیت حرفه‌ای خود سرگرم مطالعه‌ی رابطه میان بیماری و نژاد بوده است. او کتابی درباره‌ی تلاش...