جرمی پاپکین برگردان: هامون نیشابوری کسانی که به دیدن پایتخت فرانسه، پاریس، می‌روند اغلب از خود می‌پرسند اگر انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه رخداد مهمی بود پس چرا اثری از باستیل، قلعه‌ای متعلق به دوران قرون وسطی که هجوم به آن در 15 ژوئیه‌ی 1789 شگرف‌ترین لحظه‌ی انقلاب بود، بر جای نمانده است؟ «فاتحان باستیل» که مصمم بودند هر آنچه را در نظرشان نماد استبداد بود، نابود کنند بلافاصله شروع به ویران کردن آن کردند. حتی ستون‌ میانه‌ی میدان باستیل ارتباطی با 1789 ندارد: بنای یادبود کسانی‌ است که با یک نسل فاصله در...

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

  بنام خـداونـد جان خـرد بـیـانـیـه تـیم بـیرون مـرزی« کنگره ملی هزاره» در ارتـباط با حـمـله انـتحاری فاجـعـه بار در بامیان، ۲۴ نوامبر۲۰۲۰ بامیان تاهنوز از جمله ولایت‌های به نسبت امن به شما ر می‌رفت. امنیت، باعث شده بود که این ولایت رو به...
دکتر حسین یاسا چکیده: تا هنوز رویکرد رهبری طالبان در پیوند با دولتداری، همان تمرکز گرایی، البته با سلطه خود آن ها بوده است. از مطالعات موردی بر می آید که آن ها هوادار ساختاری اند که در رأس یک «عالم دینی» باشد که از سوی یک شورای...