بامیان نیوزسایت بامیان نیوز، به هیچ سازمان، تشکیلات و انجمن سیاسی، اجتماعی تعلق نداشته" بلکه یک سایت فرهنگی است. اما به زبان فارسی، مطالب انتقادی، سیاسی، اجماعی، ادبی و فرهنگی، نشر و بازتاب می دهد. مدیریت سایت، در قبال نشر مطالب، نظرات نویسندگان هیچ گونه مسؤولیت ندارد و مسؤولیت هرنبشته و مقاله به عهده نویسندهٔ آن خواهد بود.

هدف اساسی بامیان نیوز اگاهی دادن به جامعه و بازتاب دادن نظرات فرهیختگان اهل دانش و قلم و ترویج زبان فارسی، در میان فارسی زبانان خارخ از افغانستان است، البته با در نظر داشت ارزش های فرهنگی جوامع مدرن، دموکراتیک و عدالت محور است.

عنوانی که انتخاب شده ، «بامیان نیوز» است. این نام باز تاب دهنده ای نام تاریخی بخش از جغرافیای کنونی هزارستان و خراسان بزرگ است. مضاعف بر آن، این عنوان نه تنها بار تاریخی دارد، بلکه بار فرهنگی و هنری ژرفی آن، نیز مطمح نظر بوده است. کهزاد (۱۳۴۶، ص. ۲۲۲) بامیان را ازجمله عجائب هفتگانه افغانستان می داند: بامیان، بند امیر، استوپه هیبک، منار جام، تاق بست، رواق مسجد خواجه محمد پارسا و گازرگا.

بامیان روزگارانی مهد تمدن بودایی بوده و یکی از تفرجگاه تابستانی، زایران بودایی و تاجران جاده ابرشم بوده است. ساکنان بومی این سرزمین -هزاره ها - در خلق کردن آثار گران بهای هنری و حک کردن دو تندیس عظیم بودا -سلسال و شاه مامه-، شهرت جهانی داشتند. نیاکان هزاره توانسته بودند، با تراشیدن پیکرها و تندیس های بودا، در دل صخره های بامیان، توجه هزاران زایر بودایی، جهان گردان، تاجران هندی، چینایی، و کوریایی و... را به این خطه زیبا جلب کنند و از لحاظ صنعت توریستی عایداتی بدست آورده و کمایی کنند. با تأسف باید گفت این دو تندیس عظیم بودا توسط طالبان فرو ریختند. وانگیزه اصلی تخریب این اثرهای شگرف هنری، در واقع تاریخ زدادی بومیان و ساکنان اصلی این سرزمین بوده است. بامیان برای مردم هزارستان، نه تنها مرکز و و جایگاه و یک عنوان نمادین است؛ بلکه سرزمین مقدس، محور تجمع و بود و باش نیکان متمدن این سرزمین با شگفت های طبیعی چون سرخ در، قله شاه فولادی و بند امیر نیز بوده است.
آنچه گفته آمد، انگیزه اساسی انتخاب عنوان «بامیان نیوز» را بر می ساخته است.

پربیننده ترین نوشته ها

تاریخ

دکتر حفیظ شریعتی در درۀ شاشان، قریۀ چگن و سرخ‌بریو در حدود شش‌صد خانوار، در کوتل‌مرغ در حدود سیصد خانوار هزارۀ کرم‌علی، در ساکه حدود صد فامیل و در کوه‌بند (شش‌بند و اطراف آن) حدود هزار خانوار هزارۀ قوزی و دای‌میرک زندگی...
محمد مرادی گوهرشاد، نامی آشنا در خراسان‌زمین است. همان خانمی که دو مسجد بی‌نظیر را در مشهد و هرات از خود به یادگار گذاشت. گوهرشاد خاتون که به «ملکه گوهرشاد آغا» و «گوهرشاد بیگم» نیز شناخته می‌شود، عروس امیر «تیمورلنگ»...
دکتر حفیظ شریعتی بورکه یا برکه در سفرنامۀ جغرافیایی و تاریخی محمد ابن حوقل و کتاب المسالک‌والممالک اصطخری (روا یا روب) آمده است. بورکۀ کنونی دو شهر دارد؛ شهرنو فلول و شهر بورکه که از شمال به اشکمش، از شرق به خوست،...

گزارش ها

گزارش قرارداد ها و هزینه های پرداخته شده و هزینه های قابل پرداخت کلی پروژه ساختمان دایمی دانشگاه در اجرای طرح ساختمان دایمی دانشگاه ابن سینا تا کنون یک میلیون و سی صد هزار دالر امریکایی قرارداد خرید و اجرای کار امضا شده...
به نام خداوند جان و خرد اصولنامه کمپاین جهانی برای حمایت از ساخت ساختمان دایمی دانشگاه( پوهنتون)  ابن سینا ابن سینا،  بر خلاف بسیاری از دانشگاههای خصوصی دیگر،  یک دانشگاه غیر انتفاعی است و به همین عنوان در وزارت تحصیلات عالی ثبت شده و جواز فعالیت...