قطعنامه اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش روشنایی در سمرقند

 

قطعنامه اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش روشنایی در سمرقند

۳۱  می تا ۴ جون ۲۰۱۹

بنام خداوند توانا و دادگر

مردم آزاده و عدالتخواه!

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در مشورت با ستادها و فعالین جنبش و به منظور بررسی و بازبینی نحوه فعالیت‌های جنبش در سراسر جهان و لزومِ داشتن برنامه‌های بلند مدت به منظور مبارزه با تبعیض و نابرابری، اولین نشست هم‌اندیشی جهانی جنبش روشنایی را در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برگزار نمود. اعضای این نشست از چهار قاره جهان (استرالیا، آمریکا، اروپا و آسیا) به نمایندگی از ستادها و انجمن‌های حامی جنبش روشنایی و افراد فعال در این کشورها، اشتراک ورزیدند.


اشتراک کنندگان در این نشست، پس از ۵ روز بحث و تبادل نظر روی موضوعات مهم و اساسی (بررسی گذشته جنبش روشنایی، تحلیل وضعیت موجود جامعه و برنامه‌های آینده جنبش روشنایی)، موارد ذیل را به اتفاق آراء به تصویب رسانیدند:
1. جنبش روشنایی، یک شبکه مدنی - اجتماعیِ جهانی است که در راستای مبارزه با تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی، بر اساس ارزشهای جهانشمول انسانی فعالیت می کند و به منظور تنظیم فعالیت‌ها، جنبش روشنایی باید دارای تشکیلات گردد.
2. ایجاد یک مرکز مطالعاتی با بهره گیری از متخصصین که بتواند به مثابه اتاق فکر جنبش روشنایی عمل نماید.
3. ایجاد صندوق مالی برای تمویل فعالیت‌های جنبش روشنایی
4. ایجاد رسانه جنبش روشنایی
اعضای اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش روشنایی، به یک کمیته کاری وظیفه سپردند تا بر اساس اصول و چارت تشکیلاتی تصویب شده در نشست، اساسنامه جنبش روشنایی را طی سه ماه آینده آماده نموده و به شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تسلیم نماید. همچنین اعضای این نشست، طی انتخابات آزاد، سری و مستقیم ده (10) نفر، هریک: همایون هیرمندی از آمریکا، حسن رضایی از استرالیا، محمد رفیعی از اتریش، حاجی حکیم نوری از روسیه، محمد جواد برهانی از افغانستان، حاجی عبدالعظیم احمدی از استرالیا، ظاهر فیضی از امریکا، امان الله علی زاده از ایران، عبدالخالق جوادی و صالح باقری از افغانستان را به عنوان اعضای جدید شورای عالی مردمی انتخاب نمودند تا در کنار اعضای فعلی شورا فعالیت نمایند. به شورای عالی مردمی وظیفه سپرده شد تا در جریان سال آینده، اولین مجمع عمومی جنبش روشنایی را برگزار نموده و اقدامات عملی را برای تحقق مصوبات نشست هم اندیشی روی دست گیرند.

و من الله توفیق
اشتراک کنندگان در اولین نشست هم اندیشی جهانی جنبش روشنایی- سمرقند
14 جوزای 1398 مطابق به 4 جون 2019