دکتر یعقوب یسنا
 
ما هزاره‌ها خیلی قوم سپاس‌گزار و شکرگزاریم؛ این عادت به شکرگزاری شاید به پیشینه‌ی تاریخی ما ارتباط بگیرد. موقعی به این شکرگزاربودن هزاره‌ها پی بردم که مرادعلی مراد چندبار تنزیل رتبه شد، اما قوم‌ها هر بار شکر کشیدند، گل و چپن گرفته به تبریکی مرادعلی رفتند؛ درحالی‌که مرادعلی باید وزیر می‌شد.
ارگ تقریبا اکثر وزیران هزاره‌ را از کابینه بیرون کرده‌است. برای جرم محترم اکلیل حکیمی (بنابه گزارش سیگار ۱۱ میلیون دالر را از مالیاتِ ده درصد کریدت‌کارتِ ملتِ غریبِ افغانستان به جیب زد، از جناب اشرف غنی مدال گرفت، بعد خارج رفت) یک وزیر هزاره بنام وحیدی را پیدا کرد؛ چندبار محکمه‌ی علنی بر او برگزار کرد. این برگزاری محکمه‌ی علنی تمرین بین‌الملی ارگ برای عدالت بود. ارگ با این محکمه‌ی علنی به هزاره‌ها فهماند که می‌توانم وزیرت را بی‌گناه از وزارت برکنار و محکمه کنم؛ در ضمن به جامعه‌ی جهانی نیز نمایش محکمه‌ی علنی یک وزیر را نشان داد.
می‌گویند در بغداد مجرمی باید به دار زده می‌شد. مجرم را که آوردند، گردن مجرم از حلقه‌ی دار بلند بود. به حاکم گفتند صاحب گردن مجرم از دار بلند است، چکار کنیم. حاکم گفت یکی را به دار بزنید که گردنش به حلقه‌ی دار برابر باشد. از بین جمعیت یکی دیگر را آوردند. گردن این فرد کوتاه‌تر از حلقه‌ی دار بود. به عرض حاکم رساندند که گردن این فرد از حلقه‌ی دار کوتاه‌تر است. حاکم با خشم فرمود از بین جمعیت یکی را بیارید که گردنش به حلقه دار برابر باشد. این‌بار از بین جمعیت فردی را آوردند که گردنش به حلقه‌ی دار برابر بود. آن فرد هرچه داد و فریاد زد که من بی‌گناهم؛ نگهبانان به دهانش کوبیدند که فرمان حاکم است. آن فرد به دار زده‌شد، فرمان حاکم اجرا شد و عدالت تطبیق شد! محکمه‌ی علنی وحیدی نیز همین گونه بود.
خدا را شکر که ارگ خوب توانست، هزاره‌ها را سر به راه کند. اکنون وزارت را فراموش کرده‌اند. اگر فردی از هزاره‌ها مدیر و معاون شود، هیاهو راه می‌اندازند، به مارک زاکربرگ درخواست می‌دهند یک ماه فضای فیس‌بک را به هزاره‌ها اختصاص بدهد که مراسم تبریک‌بادی برای مدیر و معاون مقررشدن یک فرد از قوم خود را برگزار کنند.
عرضم به قوم‌ها این است‌که دولت باید نخست کار خود را درست انجام بدهد؛ مهم نیست‌که کدام فرد مدیر، معاون و... می‌شود؛ مهم‌تر این‌که از برای خدا برای تنزیل رتبه‌شدن مراسم‌ شکرگزاری و تبریک‌بادی برگزار نکنید. هزاره‌ها در این دوره، تنزیل رتبه‌ شده‌اند. رتبه‌‌هایی را که در کابینه برای وزارت داشتند، اکنون آن رتبه‌ها از کابینه به وزارتخانه‌ها به‌عنوان مدیر و معاون تنزیل یافته‌اند. تاکید کنم این‌که اگر فعلا کسی از هزاره مدیر یا معاون مقرر می‌شود این مقرری در واقع تنزیل بست وزارت به مدیریت و معاونیت است!