سینمای افغانستان چه زمان شروع شد؟

نوسند: شهاب الخشاب

برگردان: آیدا حق طلب

روز ۲۷ اوت ۱۹۷۰ روزنامه‌ی کابل تایمز، یک روزنامه‌ی دولتی انگلیسی‌زبان، مقاله‌ای در صفحه‌ی اول خود با این عنوان منتشر کرد: «اولین فیلم بلند افغانستان در کابل اکران شد». فیلم مزبور با نام روزگاران در حقیقت سه فیلم مجزا با بازیگران و عوامل مستقل بود که در قالب یک مجموعه به نمایش در آمد.

شراب کرونا

 

شراب کرونا

وقتی که در آمریکا درس می خواندم یک شاگرد متوسط بودم، اما پرتلاش و زحمت کش. دوست داشتم که دارو سازی را یاد بگیرم. اما چرا این رشته را دوست داشتم و می خواستم دارو ساز شوم. راستی راستی انگیزه اصلی آن، داستان غم بیماری برونشیت حاد مادرم بود. مادری که مرا در یک منطقه سرد و کوهستانی و قارهٔ سبز جهان به دنیا‌ آورده بود. پدرم تاجری بود که میان چین، هند، قفقاز و مغولستان تا اروپا ادویه هندی و ابریشم خرید و فروش می کرد.

سرگذشت زبان فارسی در صد سالِ پسین

داریوش آشوری

به‌تازگی کتابی با عنوانِ «سرگذشتِ زبانِ فارسی در صد سالِ پسین در افغانستان و تاجیکستان» به دست‌ام رسیده است. نویسنده‌ی آن آقای نجم کاویانی است، پژوهشگرِ افغانستانی مقیمِ آلمان. ایشان با آشنایی با کارهای من در بابِ مسائل زبانِ فارسی در روزگارِ امروز، لطف کرده‌اند و کتاب را برای من هم فرستاده‌اند و خواسته‌اند که چیزی در شناساندنِ آن بنویسم.[i] سرگذشتِ زبانِ فارسی کارِ پژوهشی ارزشمندی ست و کتابی ست سودمند برای کسانی، همچون من، که در باره‌ی سرگذشتِ این زبان در قلمروِ تاریخیِ پهناورِ آن کنجکاو اند، به‌ویژه در دو کشورِ دیگر که زبانِ فارسی در آن‌ها رسمیتِ دولتی دارد، یعنی افغانستان و تاجیکستان.

یار روزهای دشوار و فرمانده زیرک و هوشیار!

حسن رضایی ۲۵ مارچ ۲۰۲۰ ملبورن

بیشتر از ۲۰ روز است که سوزش در گلو و سرفه خشک، سینه ام آزارم می دهد؛ اما هیچ تب و مشکلی جدی احساس نمی کنم ولی از لحاظ روانی کاهی اضطراب دارم. برای تداوی و‌تقویت سیستم دفاعی جسمی، ظاهراً روزانه، یک یا دو گیلاس، آب لیو و عسل‌ شربت رست کرده، می نوشم. سه بار تا هنوز به داکتر فامیلی ام مراجعه کرده ام. آخرین دوز دوای انتی بیوتیک که داکتر داده بود، دیروز تمام شد.

«قدردانی و نیکوداشت از خدمات اجتماعی ـ فرهنگی «آقای عبدالعظیم احمدی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی ـ در سیدنی»

 به نام خداوند دادگر

 «جناب آقای احمدی تک ستاره‌ای فداکار و دلسوز قوم است، که همیشه، گوشه گوشه‌های نمد از مشکلات قوم را برداشته‌است».

                                                   امین خادمی

 

پیش‌درآمد:

 

قدردانی و نیکوداشت، یک امری انتخابی، اخلاقی و پسندیده‌ی انسانی در جوامع مدرن است. جامعه‌ای که از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و یا کسانی که کارکرد‌های نیک و شایسته‌‌ای اجتماعی را در زمنیه‌ها‌ی  صحی، فرهنگی، علمی و هنری انجام می‌دهد، در واقع یک جامعه‌ی آگاه و مدرن است.