به روایت هردوت

۲۰۱- وقتی کوروش ملت بابل‌ را مطیع کرد در فکر شد که قوم ماساژت را نیز مطیع خود کند. به‌طوری‌که نقل می کنند این قوم قومی است بزرگ و بی‌باک که در جهت طلوع فجر و آفتاب صبح در آنسوی رود آراکس در مقابل قوم دیگری ایسدون نام دارد زندگی می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند که این قوم از نژاد سیت بوده‌ است.

«شکل گیری حکومت‌های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. اینگونه روشنفکران در عمل به رژیمی خدمت می‌کنند که مدعی مبارزه با آنند». (هانا آرنت)

تذکر:

روز شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت یازده قبل از ظهر با استاد علی امیری وعده ملاقات داشتم. خدمت ایشان رسیدم و نسبت به کتاب سراج التواریخ و دیگر آثار علامه فیض محمد کاتب هزاره، باهم صحبت ‌کردیم.

آقای علی امیری که یکی از نخبگان معاصر، چهره‌های شاخص فرهنگی جامعه هزاره، از جمله محققان تیز بین، ژرف اندیش و پرکار، در حوزه تاریخ فلسفه است. خردوزان و روشنفکران به کتاب های ایشان مثل خواب خرد، و خرد آواره و... آشنایی دارند.

 
سونام کاچرو
برگردان: پیام یزدانجو

دره‌ی خیبر در شمال پاکستان، سه تخته‌سنگ بزرگ بر روی تپه‌ای مشرف به چشم‌انداز زیبایی از شهر مانسهره (Mansehra) قرار گرفته‌اند. دیوار آجری کوتاهی این تخته‌سنگ‌ها را احاطه کرده؛ سقف ساده‌ای، بر روی چهار ستون آجری، از سیمای این سنگ‌های پهن‌پیکر در برابر باد و باران محافظت می‌کند. این سازه کلمات نقش‌بسته بر آن صخره‌ها را برای آیندگان نگه می‌دارد: «نیکی کردن دشوار است، و عزم نیکی کردن هم دشوار.» 

 

محمد جواد برهانی

۱. استاد سعادت، در سال ۱۳۳۶ در قریه بوسعید منطقه محمد دوست از توابع ولسوالی جاغوری دیده به جهان گشود. سواد خواندن و نوشتن و دروس مقدمات را در زادگاه خود در مکتب خانه، فرا گرفت.
۲. در سال۱۳۵۸ افغانستان را به قصد ایران، برای ادامه تحصیل ترک کرد و پیاده به کویته پاکستان رفته از آنجا عازم ایران گردید.
۳. در سال۱۳۵۸ در قم مجدانه مشغول تحصیل شد، همزمان با جنگ ایران و عراق و تهاجم شوروی بر افغانستان، سعادت جوان، در دو جبهه تحصیل علم و کسب مهارت تبلیغ از یک سو و سیاست و ورود به حزب سازمان نصر از سوی دیگر لحظه ی آرام نداشت و شب و روز هم درس میخواند و هم کار سیاسی می کرد.