به روایت هردوت ۲۰۱- وقتی کوروش ملت بابل‌ را مطیع کرد در فکر شد که قوم ماساژت را نیز مطیع خود کند. به‌طوری‌که نقل می کنند این قوم قومی است بزرگ و بی‌باک که در جهت طلوع فجر و آفتاب صبح در آنسوی رود آراکس در مقابل قوم دیگری ایسدون نام دارد زندگی می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند که این قوم از نژاد سیت بوده‌ است.

گزارش ها

نرگس جودکی نرگس جودکی متولد۱۳۵۴ است و در حوزه‌ی اجتماعی مینویسد. گزارشنویسی را از سال۱۳۸۰ آغاز کرده و نخستین تجربههایش را با زلزلهی بم و سیل گلستان گذرانده است. گزارشنویس شناختهشدهای است و در...
کنگره ملی هزاره در یک نگاه
جمعه, 09 ارديبهشت 1401
بنام خداوند جان و خرد   1) مقدمه   همانگونه که در جریان قرار دارید سال‌های سال است که مردم هزاره در افغانستان، در شرایط بسیار سخت و دشوار سیاسی-اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. از یکسو توسط نظام های نژادباور به حاشیه رانده شده و بطور مرموزانه و سازمان یافته -...

سیاست وحکومت

    چگونه غرب در محاسبات خود برای مجازات روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی اشتباه کرد؟ تحریم‌های اقتصادی  نهار مجانی نیستند. برگردان: اکبر گنجی مصاحبه آسیا تایمز با استیو هینک استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز خبرنگار: ارزیابی شما از...
      فراخوان شماره ۵ کنگره ملی هزاره به نام خداوند جان و خرد خواهران و برادران فرزانه و فرهیخته !   بیش از چهل سال و اندی است، که جنگ و خون‌‌ریزی در افغانستان، ادامه یافته است. صلح، آزادای، برابری، برادری، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز که از...