چگونه غرب در محاسبات خود برای مجازات روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی اشتباه کرد؟ تحریم‌های اقتصادی  نهار مجانی نیستند.

برگردان: اکبر گنجی

مصاحبه آسیا تایمز با استیو هینک استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز

خبرنگار: ارزیابی شما از تحریم‌های علیه روسیه  چیست؟

هینک: مانند همه تحریم‌های اقتصادی دیگر، تحریم‌های علیه روسیه در حقیقت سلاح اقتصادی هستند که در جنگ اعلام نشده با روسیه بکار گرفته شده ا‌ند، و مانند همه تحریم‌های دیگر، این تحریم‌ها نیز در تغییر رفتار روسیه شکست خورده ا‌ند. تحریم‌ها هیچگاه باعث پیروزی در جنگ نمیشوند. و اگر این به اندازه کافی‌ [برای شما] بد نیست، [باید بگویم] که این تحریم‌ها برعکس عمل کرده ا‌ند، چون باعث تحکیم موقعیت پوتین و مشاوران او در روسیه شده ا‌ند.

خبرنگار: شما اغلب دوست دارید که بگویید، تحریم‌ها نهار مجانی‌ نیستند [یعنی‌ برای تحریم کننده هم هزینه دارند]، پس اثر این تحریم‌ها برای آمریکا و اروپا چیست؟

هینک: ما هیچگونه برآورد رسمی‌ از هزینه این تحریم‌ها [برای خودمان] نداریم، و هیچ وقت هم چنین گزارشی را دریافت نخواهیم کرد. وقتی‌ سیاستمداران سیاست‌هایی‌ را در پیش میگیرند که بودجه ندارد، ولی‌ هزینه دارد، آنها دوست دارند هزینه آن را پنهان کنند. با وجود این، ما برخی‌ از برآورد‌های هزینه این تحریم هارا از منابع مختلف نظیر بانک ها، بانک‌های مرکزی، صندوق بین المللی پول و سازمان‌های غیر دولتی داریم، و این هزینه چشمان ما را باز کرده ا‌ند. در همان حال که اثر اقتصادی و انسانی‌ این تحریم‌ها بر روسیه [و مردم آن] عظیم هستند، ولی‌ آنها در مقایسه با هزینه این تحریم‌ها در خارج از روسیه بسیار کمرنگ هستند. هزینه این تحریم‌ها برای اتحادیه اروپا بسیار بزرگتر از آمریکا خواهد بود. ولی‌ این هزینه‌ها فقط محدود به آمریکا و اروپا نخواهد بود، و نتایج بسیار بدی برای کشورهای فقیر و مردم فقیر خواهد داشت.

خبرنگار:اروپا در حال کاهش وابستگی‌ خود به نفت و گاز روسیه است، و آمریکا نیز قول کمک داده است. ولی‌ آیا آمریکا چنین ظرفیتی دارد؟

هینک: در یک کلمه، "خیر." بایدن و معاون او کملا هریس سخت مشغول قول کمک دادن به هر سگ و گربه‌ای هستند که تقاضای کمک کرده است. موضوع این است که شرکت‌های خصوصی نفت، نه رئیس جمهور و معاون او، نفت را تولید میکنند و آنها تصمیم میگیرند این نفت را به کی‌ بفروشند. در عین حال، این شرکت‌ها دارای ظرفیت اضافه‌ای که بتواند جبران نفت روسیه را بکند نیستند.

خبرنگار: منطق روسیه برای دریافت پول فروش خود به روبل چیست؟ روبل قرار بود به "آشغال" تبدیل شود، ولی‌ در حقیقت در برابر دلار نیرومند تر شده است.

هینک: این خواسته روسیه بیشتر سمبلیک و برای تقویت حس میهندوستی مردم در روسیه است. قبلا پول را به گزپرام [شرکت عظیم نفتی‌ روسیه] به دلار و یا یورو پرداخت میشد، و گزپرام بیشتر، اگر نه همه آن را به روبل تبدیل میکرد، چون هزینه‌های آن به روبل است، حالا خریدار باید روبل را مستقیما به گزپرام بفرستد. بنا بر این تعویض دلار و روبل قبل از پرداخت صورت می‌گیرد، در حالیکه قبلا بعد از پرداخت صورت میگرفت. روبل نیز دربرابر دلار بسیار نیرومند است، نیرومند تر از قبل از آغاز جنگ. مدیر بانک مرکزی روسیه، خانم الویرا نبیولینا نشان داده است که، برخلاف بسیاری از همتاهایش در کشور‌های دیگر [طعنه به خانم جانت یلن، مدیر فدرال ریزرو آمریکا است]، مدیر بسیار توانایی است.

خبرنگار: اثر ممنوعیت خرید نفت روسیه بر اروپا و آمریکا چه خواهد بود؟

هینک: این اثر، به استثنای مجارستان [که اتحادیه اروپا به آن اجازه ادامه خرید نفت روسیه را داده] بسیار نیرومند و منفی‌ خواهد بود. آمریکا هم مصون نخواهد بود. بازار‌های جهانی‌ نفت و گاز سیاسی و بالکانیزه شده، و دیگر جریان نفت و گاز با آزادی به آمریکا و یا برعکس نخواهد آمد.

خبرنگار: مردم آمریکا با بدترین تورم در ۴۰ سال گذشته مواجه هستند. ریشه این تورم کجاست؟ آیا واقعا، آنطور که آقای بایدن میگوید، تقصیر پوتین [و جنگ روسیه] است؟

هینک: برخلاف پروپاگاندای دولت بایدن، این تورم ساخته خود آمریکا است، و پوتین مقصر نیست. در دوران کووید هم ترامپ و هم بایدن مانند انسان‌های مست دائما پول چاپ کرده و بدست مردم دادند. تورم همیشه یک دلیل دارد: عرضه زیادی پول.

https://asiatimes.com/2022/06/how-the-west-miscalculated-its-ability-to-punish-russia/