تهیه کنند: یونس نوری

روز سه شنبه، ساعت 11 شب، جمعیت استرالیا از مرز 25 میلیون عبور کرد، ولی با آنهم مناطق اطراف نیازمند نیروی کار بیشترند.

با توجه به این‌که جمعیت استرالیا در حدود ساعت 11 بعد از ظهر روز سه شنبه 25 میلیون نفر را دربر می گیرد، دولت در تلاش است تا مهاجران جدید را برای زندگی و کار در خارج از سیدنی و ملبورن تشویق کند.

 

از 111،000 مهاجر حرفه ای که در سال گذشته وارد، استرالیا شدند؛ بخشی اعظمی از آنها، یعنی هشتادو هفت درصد،[۸۲٪] در دو شهر بزرگ ساکن شده اند. وزیر امور شهروندی و امور چند فرهنگی، آلن تود، در سخنرانی روز سه شنبه، برای گسترش بیشتر جغرافیایی مهاجرت، برای از بین بردن فشار بر مسکن و زیرساخت، بحث می کرد.

او درسخنرانی‌ای که در شورای کسب و کار داشت گفت: "اگر جمعیت به طور مساوی توزیع شود، فشارهای احتمالی‌ای که امروز، در ملبورن و سیدنی وجود دارد، وجود نخواهد داشت." "با این حال، در حال حاضر تقریبا تمام مهاجرت به دو شهر بزرگ مایعنی سیدنی و ملبورن صورت می‌گیرد.

"در همین حال، ما دیگر بخش های استرالیا را داریم که نیاز به مردم بیشتری دارند. برای مثال، استیون مارشال، استاندار استرالیای جنوبی، گفته است که آسترالیای جنوبی مایلند 15،000 مهاجر اضافی در سال داشته باشند. شهرداران منطقه به اقای مارشال گفته اند که آنان صدها نفر دیگر را در شهرک های اطراف استرالیای جنوبی نیاز دارند. بطور مثال جریده استاندارد در منطقه Warrnambool در غرب ویکتوریا اخیرا در تیتر درشت در صفحه اول خود نوشت: "هزار کار گر نیاز داریم".

اقای Tudge در سخنرانی اش موضع دولت استرالیا را موردتایید قرار داده، گفت که رشد اقتصادی استرالیا، وابسته به پذیرش قابل توجه مهاجرین حرفه‌ای می باشد. ایشان با اشاره به آمار خزانه داری گفت: که این آمار نشان می دهد که افزایش 1 درصدی جمعیت با افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد. مهاجرین معمولا به پایه های مالیاتی اضافه می کنند، شکاف های اشتغال را پر می کنند و میانگین سن کار را کاهش می دهند.

اقای Tudge گفت: "ما بهترین و روشن ترین ها را از سراسر جهان می خواهیم." "ما باید نه تنها برای تسهیل مهاجرین ماهر که در اینجا می آیند و یا حضور دارند توجه داشته باشیم، بلکه فعالانه به دنبال استعدادهای فوق العاده جهانی نیز باشیم".اقای Tudge اضافه کرد که گرچند دولت بصورت رسمی در صدد جابجایی مهاجرین فعلی در مناطق اطراف می باشد؛ ولی ما باید توجه داشته باشیم که برخی مناطق اطراف نیازمند نیروی کار با مهارت های خاص می باشد.

موافقت نامه هاو گفتگوهایی مستقیم بین صاحبان کسب وکار در "مناطق اطراف"و وزارت امور داخله (امور مهاجرت) گسترش خواهد یافت تا مناطق خاص را که برای مهاجرت اختصاص داده شده برای جذب بیشتر مهاجرین و جا بجایی آنان، در مناطق اطراف گسترش دهد.

نهاد آمار و سرشماری استرالیا در سال 1998، بر فرض "رشد حد اقلی" پیش بینی کرده بود که جمعیت استرلیا تا سال 2051 به 23.5 میلیون نفر می رسد؛ اما این رقم درماه جولای 2014 یعنی 33 سال قبل از سال پیش بینی شده تکمیل شد. کمیسیون بهره وری در چهار گزارش بین نسلی، رشد جمعیت را دست کم گرفته است. در سال 2002 پیش بینی نشده بود که جمعیت استرالیا تا سال 2032 به 25 میلیون نفر برسد. در سال 2007 پیش بینی می شد که در سال 2024 به این رقم برسد.

بهرصورت برنامه مهاجرت استرالیا طی دو دهه از زمان آغاز نخست وزیری جان هوارد با تغییرات مهم وکلیدی از قبیل افزایش عظیم مهاجرت سالانه از 1996 به بعد روبرو بوده است.

برگرفته از روزنامه گاردین