نویسند: یونس نوری

با نگاه کردن، به پس زمینه‌ی [تجارت، تخصص، مهارت های کاری] خود میتوانيد تصمیم بگیرید که کدام

نوع ویزا مناسب حال شماست.

اگر حداقل در 3-4 سال گذشته صاحب کسب و کار هستید، به رده ویزای "مالک کسب و کار" و یا صاحب بزنس نگاه کنید. (.Business Owner Visa )

اگر در 3-4 سال گذشته، مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ بودید و یا هستید، باید ویزای مدیران ارشد  در نظر گرفته شود.(Senior Executive Visa)

اگر در طول 4-5 سال گذشته، مبلغ و سرمایه گذاری های قابل توجهی از (پول شخصی خود) داشته اید، گزینه های ویزای سرمایهگذار را در نظر بگیرید. (Investor Visa)

اگر شما صاحب یک کسب و کار قابل توجه بوده اید و یا هستید، و دارای قابلیت و استعدادی خاص در بزنیس هستيد ویزای "استعداد کسب و کار" ممکن است بهترین گزینه برای شما باشد.(Business Talent Visa)

برنامه مهاجرت از طربق مهارت های کسب و کاردر استرالیا، افراد دارای کسب و کار موفق (صاحبان کسب و کار، سرمایه گذاران و مدیران ارشد) را تشویق می کند تا به طور دائم در استرالیا مستقر شده کسب و کارهای جدید و یا موجود در استرالیا را توسعه دهند.

با این حال، مهاجرت از طریق ویزای تجاری محدودیت های سنی نیز دارد، لذا متقاضیان ویزای تجاری باید سنش 55 سال و کمتراز ان باشد، اما برخی از ایالت ها به حمایت از متقاضیان سن متقاضی را تا 59 سالگی نیز می پذیرد.

فراموش نکنیم که گام نخست، برای درخواست هرنوع ویزای تجارتی و کسپ و کار حمایت دولت ایالتی  می‌باشد.(State Sponsorship)

اگر مالک کدام بزنیس و یا کسپ و کار هستید، برای واجد شرایط بودن برای ویزای تجارت باید موارد ذیل را بدانید:

 • کمتر از 55 سال سن داشته باشید؛ البته امکان‌ آن وجود دارد که حکومت ایالتی تخفیف برای سن شما در نظر بگیرد، به‌شرطی‌که بزنیس [تجارت] ویا تجارت پیشنهادی شما منفعت خاص و استثنایی ازنظر اقتصادی برای آنایالت داشته باشد. حداقل 65 امتیاز داشته باشید.
 • البته از مجموع چهار سال آخر در دوسال‌آن، شما باید مالک یک بزنیس با چرخش مالی حد اقل 500 هزار دالر در هریک از آن دوسال بوده باشید.
 • حق مالکیت درصد مخصوص از بزنیس پیشنهادی راشته باشید مثلا:
 • اگر چرخش مالی بزنس در دوسال از چهار سال اخیر کمتر از 400 هزار دالراسترلیایی در سال بوده شما باید 51 در صد حق مالکیت در آن بزنیس داشته باشید.
 • شما باید 30 در صد حق مالکیت داشته باشید اگر چرخش مالی بزنس درسال بالای 400 هزار دالر استرالیا یی بوده است.
 • ده در صد حق مالکیت نیاز هست در صورتی‌که بزنیس در لیست شرکت های سهامی عمومی قرار داشته باشد.
 • در کل ضروری است که شما یک تاجر موفق با شغل تجاری موفق محسوب شوید.
 • اراده جدی و دوامدار برای اداره و مالکیت بزنیس در استرالیا داشته باشید.
 • اگر بزنیس مورد نظر شما خدمات حرفه‌ای، فنی و یا تجاری ارایه می کند شما باید بیشتر از نصف وقت تان را فقط صرف ارائه این خدمات بدون نقش مدیریتی نکرده باشید؛ یعنی نصف وقت شما باید صرف اداره و مدیریت این کسپ کار شده باشد.
 • زمانی که از شما و یا شریک شما و یا از هردوی شما دعوت می‌شود که برای ویزای تجارت درخواست دهید، شما باید حد اقل مبلغ 800 هزاردالر دارایی خالص و شخصی در اختیار داشته باشید که در عرض دوسال از ویزای اعطا شده بصورت قانونی قابل انتقال در استرالیا باشد.
 • شما و شریک تجاری شما درگیر فعالیت های تجاری غیر قابل قبول و غیر قانونی نباشید.

فراموش نشود که این معلومات کاملا ابتدایی بوده و بازگو کننده‌ی تمام شرایط ویزایی که ذکرشد نمی باشد.