مطابق قانون اساسی کشور آقای اشرف غنی حق ندارد زمین های دولتی را به شخص ویاه گروه اهداء ویا به فروش برساند. ولو اینکه شخص و گروه؛ همتبار، همفکر، سابقه تروریستی ویا اکنون از تروریسم بصورت پنهانی حمایت نماید.

حکومت های گذشته بعد از بررسی های دقیق و جلسات متعدد اعلام نمودند که کوه قوریغ و دامنه آن برای شهروندان کابل پارک ساخته و ساحه ی سبز اعلام میشود، این پلان از طرف وزارت شهرسازی نهای گردید و طرح دوم این بود کسانی که خانه های شان خصوصا درغرب کابل بخاطر تطبيق ماستر پلان شهری تخریب میشود درین ساحه برای آنها نمره توزیع میشود، مردم با هردو طرح موافقت نمودند.

.

نکارنده: ذوالفقار امید  

به نام خداوند آگاهی و عدالت

به توکل خداوند و حمایت شما مردم نمی گذاریم کوه قوریغ و دامنه آن به شاخه حزب اسلامی توزیع شود !

مطابق قانون اساسی کشور آقای اشرف غنی حق ندارد زمین های دولتی را به شخص ویاه گروه اهداء ویا به فروش برساند. ولو اینکه شخص و گروه؛ همتبار، همفکر، سابقه تروریستی ویا اکنون از تروریسم بصورت پنهانی حمایت نماید.

حکومت های گذشته بعد از بررسی های دقیق و جلسات متعدد اعلام نمودند که کوه قوریغ و دامنه آن برای شهروندان کابل پارک ساخته و ساحه ی سبز اعلام میشود، این پلان از طرف وزارت شهرسازی نهای گردید و طرح دوم این بود کسانی که خانه های شان خصوصا درغرب کابل بخاطر تطبيق ماستر پلان شهری تخریب میشود درین ساحه برای آنها نمره توزیع میشود، مردم با هردو طرح موافقت نمودند.

طرح توزیع کوه قوریغ و اطراف آن برای شاخه حزب اسلامی و شاخه که تا دیروز همه جا را انفجار میداد یک دسیسه است، دسیسه ی برای محدود نمودن ساحه هزاره نشین، جابجای تروریسم، ایجاد کمربند محاصره وی برای غرب کابل؛ چنین طرح نه قانونی و نه هم براي مردم قابل قبول ميباشند.

درین دو روز عدالتخواهان از داخل و خارج پیام میدهند و سوال دارند که تصمیم چیست و چه باید کرد؛ روک و پوست کنده باید گفت به توکل خداوند و حمایت مردم به هر قیمت که شده جلو این دسیسه را میگیریم.

از تمام عدالتخواهان داخل و خارج خواهشم این است که کمک ها، وجوهات و مصارف اضافی خود را روی قوت سازی، برنامه دفاع از جان، مال، عزت و ناموس مردم متمرکز نمایند. برای همه ثابت شده است که تیم تمامیت خواه فشارها را روز به روز افزایش میدهند و ما گروه های ضربتی مردمی را هم در ولایات و هم در شهر کابل ضرورت داریم.

از تمام قلم بدستان و صاحب نظران تقاضای ما اینست که منبعد از مظلوم نمای دست بردارند؛ هزاره نه مظلوم است و نه هم ناتوان بلکه مردم سر بلند هست که هم قدرت شانرا در جنگ های تحمیلی هم حضور و توانمندی شانرا در پشت صندوقهای رای به جهانیان به اثبات رسانید.

مردم به اتحاد، جسارت و برنامه مدون عملی ضرورت دارند. واضح است که هیچ حکومت بدون حضور هزاره ها تشكيل شده نمیتواند و هیچ پروسه سیاسی بدون این مردم سرافراز مشروعیت ندارد. مشکل عمده فعلی کسانی است که که از مردم در داخل حکومت ضعیف و بد نمایندگی میکند که انشاالله این معضل هم با تدبیر حل میشود.

ما برای حل مشکلات و اقدامات بعدی جبهه ی وسیع و همه شمول سیاسی را میسازیم تاهم در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری نقش ارزنده و سازنده را بازی نماید. جنبش روشنایی با همکاری طرفهای شامل ائتلاف حکومت را خواهد ساخت که لین برق 500 کیلو ولت در قدم اول از مسیر اصلی اش عبور نموده و هزاره ها در راس یکی از قوای ثلاثه کشور، در راس یکی از وزارت های کلیدی، امنیتی و حد اقل در راس 24 الی 27 نمایندگی های خارج کشور قرار گرفته و به اندازه شعاع وجودي شان در صدر و ذيل حكومت حضور داشته باشند.

تعهد عدالتخواهان برای مردم نه مقطعی است و نه هم مشروط بلکه همیشه از حق و حقوق شما دفاع نموده و تا تحقق خواسته های برحق شما میدان مبارزه را خالی نمی کنند.

در قسمت لین 500 کیلوولت، آقای اشرف غنی و تیم تمامیت خواهش باید واضح بدانند، شما به هیچ عنوان نمیتوانید لین 500 کیلو ولت را از بالای خون سرخ مردم عبور دهید و اگر عبور نماید ادامه و دوام پیدا نمی کند.
ما عدالتخواهان تصمیم خود را گرفته ایم اگرتوانستید که لین 500 کیلو ولت را از مسیر انحرافی آن عبور دهید و این لین بصورت عادی دوام پیدا کرد آنوقت اجازه دارید تا بالای شعور، خرد، منطق و بالای همت و استقامت 14 میلیون انسان هزاره ی روی زمین خط بطلان بکشید.

هستیم بر آن عهد که با مردم بستیم

ذوالفقار امید
22 حمل 1397