برگرفته شده از محتوای گزارش مبارک جعفری 

براساس گزارش‌هایی که امروز ۶ اکتوبر ۲۰۱۸، در شبکه‌های اجتماعی از لعل و سرجنگل نشر شده است، فرمانده علی‌پور و نیروهایش که همیشه، در کنار نیروهای دولت، شانه به شانه با تروریسم مبارزه می‌کردند و جبهه‌ی مقاومت ضد تروریسم را در خطه میدان-وردک و «جاده‌ی معروف به مرگ» حفظ کرده بودند. اما وقتی که در ولایت غور روز پنجشنبه، برای اشتراک در کمپاین انتخاباتی حیدر‌علی‌ اعتمادی و برای تأمین امنیت بیشتر صفحات مرکزی، به لعل  رفته بوده اند. در یک گزارش دیگر، برای رهایی چند نفر محصل با شمول دختران از چنگ داعش و طالب رفته بودند و در طی چند روز مذاکره، اسرا ر مبادله کرده، قضیه به طور مسالمت آمیز خاتمه یافته بود. اما شب هنگام ساعت سه بجه، علی‌پور و نیروهای همراهش در قریه اسدآباد، مورد حمله نیروه‌های ویژه فیروز کوه (چغچران)، قرار می گیرند.

 

در این حال، مردم محل به جهت استقرار امنیت و حمایت از قوماندان علی‌پور رهمپایی می کنند که توسط نیروهای امینتی به رگبار مسلسل بسته می شوند و در نتیجه تیر اندازی نیروهای امنیتی که تاکنون، سه تن از نیروهای علی‌پور، ده نفر از مردم ساکن قریه اسعد‌آباد، با شمول چهار زن و دو طفل کشته، شده اند. گفته می شود فرمانده علی‌‌پور و نیروهایش در محاصره هستند. مردم قریه را تخلیه کرده اند. مضاعف برآن، نیروه های علی پور که در شهر بامیان بوده‌اند، نیز توسط نیروهای دولتی دستگیر شده اند.

 این درگیری، در حالی اتفاق می‌افتد، که مبارزات انتخابات پارلمانی دور هفدهم، در جریان است. قعطا سایه‌ی سنگین این توطئه و در گیری سازمان یافته، علیه نیروهایی مردمی که در کنار دولت با تروریسم در حال مبارزه بوده، می جنگیدند، سبوتاژ کردن مبارزات انتخاباتی در هزارستان و حوزه کابل نیز خواهد بود.