غلام سخی حلامیش 
بامیان، در تمامِ دوره های تاریخِ خویش بستر تحولات عظیم و جریان ساز بوده است. روزگاری عظمتِ «میترا» و در مقطع دیگر شکوهِ «بودا»، معرفِ بامیان باستان در نگاه جهانیان بوده است. جایگاهِ بامیان در «ادبیاتِ پارسی» نیز برازنده است. نامِ «بامیان» با اسطوره های ضحاک، فریدون، چهل گز موی، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد و ده ها داستان دیگر پیوند خورده است. اساساً واژه ی «بامیان» یک واژه نابِ پارسی است. اما با در نظر داشتِ تمام این موارد؛ کتابِ به نام «بامیان» نا خوانده مانده است. در بازار جعل و هیاهو، آوای بامیان نا شنیده مانده است. تاریخ بامیان، بدون پژوهش و بررسی باقی مانده است. داشته های تاریخی این «سرزمینِ درخشان» در زیر خروارها خاک مدفون گردیده و کم تر کسی به آن‌ها اشراف دارند.
اکنون، نسل جدیدِ این دیار تاریخی تصمیم گرفته است، غبار از روی تمدن درخشانِ بامیکان بزداید. جوانانِ متعهد، صادق و دردمندِ بامیان و غرجستان بزرگ، کمرِ همت بسته اند تا عظمتِ این دیار را با ترویج «فرهنگِ کتاب خوانی»، «گسترش علم و دانایی» و «نهادینه سازی فرهنگِ تساهل و مدارا» احیا بنمایند. برای تحقق یافتن این آرمانِ مقدس، نخستین گام را با تأسیس «مرکز فرهنگی خانه ما» گذارده ایم. مرکز فرهنگی خانه ما در بامیان ایجاد شده است تا روی فرهنگ، زبان و تاریخ بامیان کار کند. یکی از اهداف مهم این مرکز تبدیل نمودنِ بامیان به حوزه ادبی است. مرکز فرهنگی خانه ما، ابتکاری است از درون جامعه افغانستان. پیامی است از دلِ جغرافیای جنگ و جنون. از تمام فرهنگیان افغانستانی در سراسر جهان خواهش مندیم که ما را در نهادینه سازی فرهنگ دانش اندوزی و هم زیستی توأم با خردورزی یاری نمایند.
مرکز فرهنگی خانه ما، یگانه راه برون رفت از بحران کنونی کشور را چنگ زدن به «ریسمانِ دانایی» دانسته و بر تفنگ و ترور نفرین می فرستد. بر روح پاکِ «شهدای مرکز آموزشی موعود» درود نثار می کنیم و بر قاتلان این گل های پرپر شده لعنتِ خلق باد. ما متعهد به تداوم راه شهدای قلم و دانایی هستیم. و برای نهادینه سازی تعلیم و تربیه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید. بدون شک آرمان شهدای ما نیز چیزی جز «ترویج دانایی» نبوده است. برای این که مشعل دانایی تا ابد فروزان بماند؛ کمپاین اهدای کتاب برای «همدلی» را به راه انداخته ایم. بیایید؛ با اهدای کتاب برای کودکان و نو نهالانِ قلب تپنده ی غرجستان سهم تان را در برابر مردمِ تان ادا نمایید. کتاب های تان را برای مردم بامیان هدیه دهید. کودکان فقیرِ بامیان را با سلاحِ دانایی مجهز سازید. و ققنوس فروزانِ دانایی را در مغاره های تاریک بامیان باستان مشتعل سازید.
بدونِ تردید کمپاین اهدای کتاب تنها برای بامیان متوقف نخواهد شد. طبقِ جدول زمانی مشخص برای سایر ولایات افغانستان نیز کتاب جمع آوری خواهیم نمود. این کمپاین برای اولین بار با هماهنگی تیم دهکده در راستای نهادینه سازی فرهنگ کتاب خوانی از ولایت غور به صورت رضا کارانه آغاز گردید؛ که از ولایات مختلف افغانستان و کشور های خارجی به تعداد 15 هزار جلد کتاب و مبلغ 530 هزار افغانی، در مدت زمان یک ماه جمع آوری گردید. این کتابخانه در ولسوالی لعل و سرجنگلِ ولایت غور، فعال می باشد و خدمات خویش را به صورت رایگان و رضا کارانه ارایه می نماید .
کمپاینِ اهدای کتاب برای «همدلی» به مدت دو ماه جریان دارد. این کمپاین ولایاتِ بامیان، کابل، دایکندی، بلخ و هرات را تحت پوشش قرار داده است. بنا بر این، از تمامِ فعالین مدنی، اهالی رسانه، فرهنگیان، استادان دانشگاه و تمامِ اقشار جامعه می خواهیم ما را در راستای نهادینه سازی فرهنگ
اهدای کتاب و کتاب خوانی یاری رسانند. برای اهدای کتاب با این شماره ها می توانید تماس بگیرید: مسئولین ولایتی :
کابل : آبه زینب
0728645193 مزار : نسیم پیمان
0767610883 بامیان : علی خاوری
0771113020 دایکندی : اسفندیار اوستا
0747160190 هرات : عباس حسینی 0779584851
عکس فیچر از صفحه  شبکه جهانی هزاره