نوروز رجا

كتاب نامه ها وسندها، اولين اثر از مجموعه آثار شهید ابوذر غزنوی پنجشنبه ٢٧ جدي طی محفلی با عنوان « با راوی خطر و خاطره ۲» رونمایی شد. این کتاب با قطع وزیری، در ٣٥٨ صفحه توسط بنیاد تاریخ شفاهی افغانستان و به کوشش عبدالله اکبری به چاپ رسیده است.
نامه ها و سندها با یک مقدمه توسط استاد سرور دانش معاون ريس جمهور ویادداشت ناشر، در سه بخش تدوین شده است که حاوی ٣١ نامه ابوذر به دیگران، مانند نامه ها به رهبرشهید، عبدالرب رسول سیاف، احمدشاه مسعود، حكمت يار و ... را شامل مي شود. ٩٦ نامه دیگران به شهید ابوذر است ، مثل نامه های رهبرشهید، شهيد اخلاصی، شهيد میثم ، محمد اكبري و... ٩١ عنوان نامه ها وسندهای پراکنده مثل توافقنامه ها، اعلامیه ها، همچنین دو پیوست شامل نگاره هاي ١ و ٢ كه عكسهاي از شهيد ابوذر و تصاوير برخی از نامه ها می باشند، محتوای تمام کتاب را شامل مي شود.

 

درمراسم رونمايي که در سالن کنفرانس های دانشگاه ابن سینا ( تالار علامه محمد اسماعيل مبلغ ) درکابل برگزار شد، علاوه بر برادارن شهید ابوذر، ( آذر و علی رضا زوار صدها تن از اساتید دانشگاها، شخصیت های علمی و سیاسی، علماي دین، محققین، دانشجویان، یاران وهمسنگران شهید ابوذر شرکت کرده بودند.
در این مراسم باشکوه آقایان علی امیری و محمد جواد سلطاني دوتن از استادان دانشگاه ابن سینا و آیت الله علی زاده از علمای نواندیش کابل پیرامون اهمیت خاطره نویسی، تدوین اسناد تاریخی، معرفی کتاب نامه ها وسندها، ضروت نگاشتن حوادث واتفاقات چهار دهه گذشته و ابعاد شخصیتی شهید ابوذر صحبت کردند.

اجرای دو قطعه ترانه زیبا در مورد ابوذر با شعرهاي از استاد محمد عزيزي که در دفتر نشر فرهنگ مقاومت تهیه شده بود نیز اجراشد. آهنگ ها به نامهای « بدون ابوذر » و « خطر مرد دلاور» كه توسط آقای نصیر احمد سهرابی و بانو نظیفه علی زاده اجرا شد، تأثیرات عمیقی روی حضار گذاشته و اشکی خیلی ها را در آورد. گفته شد زحمت تهيه اهنگ ها را آقاي نصير احمد سهرابي كشيده است.

استاد محمد جوادسلطانی اولین سخنران محفل بود و به ابعاد شخصیتی ابوذر اشاره کرده گفت:" ابوذر به یک نسلِ تعلق دارد که همه مسئولیت پذیر بودند که در مقابل آن امروز مسئولیت گریزی است". وی کتاب نامه ها وسندها را مهم و بازتاب دهنده روح یک دوره ازتاریخ خوانده علاوه کرد" خاطره یک امر فردی است، شریک ساختن آن بادیگران خاطره فردی را به خاطره جمعی تبدیل میکند وتاریخ نویسی از همین خاطره های فردی بایگانی شده آغاز می يابد" او گفت، از دست دادن این خاطره ها برای ما به دور خود چرخیدن و گم کردن یک راه ومسیر روشن است.

دومین سخنران استاد علی امیری بود، او به معرفی کتاب نامه ها وسند ها پرداخته جنبه های عاطفی، سیاسی و تشکیلاتی برخی نامه های تبادله شده را مورد برسی قرارداده گفت:" ظرافت های زیادی در این نامه ها وجود دارد که خواننده را به عمق قضایا می برد. این نامه ها از یک طرف نشان دهنده منطق جنگ است و از طرف دیگر عواطف انسانی، قضایای سیاسی وتشکیلاتی را به تصویر کشیده است که از اهمیت خاص برخوردار می باشد". استاد امیری به نامه شهید ابوذر که به همسرش نوشته است اشاره نموده گفت" این نامه کوتاه که فقط سه سطر است نهایت احساسات وعواطف انسانی را به نمایش می گذارد. همچنین نامه رهبرشهید به ابوذر، خلیلی واخلاصی که آنان را در مرکز جهت حسابدهی خواسته بوده است. به نظر مي رسيد آقاي اميري كتاب را دقيق تَر خوانده بود زيرا اشاره هاي بسيار موشكافانه از اهميت نامه ها داشت. وي اشاره كرد بعضي از اسناد در اين كتاب در نوع خود استثنا است و فكر نمي كنم در كل ارشيف حزب وحدت در حال حاضر اين قدر اسناد مهم و پر شمار وجود داشته باشد.

آیت الله علی زاده اخرین سخنران محفل رونمایي کتاب نامه ها وسندها بود. او شهید ابوذر را یک شخصیت استثایی درمیان همرزمانش خوانده گفت:" شهید ابوذر باوجودیکه یک فرمانده نظامی بود، یک شخصیت فرهنگی با اندیشه سیاسی و یک فرمانده ایثارگر، شجاع وعیار بود که برخی از ابعاد شخصیتی وی، به صورت اسطوره مطرح شده است، اما واقعی است و تاهنوز مکتوم و ناشناخته مانده است".
آقای علی زاده کتاب نامه ها وسندها را یک روایت واقعی، شفاف وروشن در مقابل روایت های جعلی ومخدوش خوانده علاوه کرد"ما واقعیت های گذشته را ازلابلای گفتار شهید مزاری، شهید ابوذر زندگی نامه شهدای دوران جهاد و مقاومت پیدامیکنیم که می تواند روایت دقیق در مقابل روایت رقیب باشد". وی افزود، ما امروز خود را روشن نماییم تا تعارف روشنی برای فردای خود داشته باشیم.
آیت الله علی زاده برای جلوگیری از تحریف تاریخ و ارایه روایت صحیح سه پروژه کاری را پیشنهاد نموده گفت" پروژه ای که عقبه جهاد را دارد، دوران فداکاری وایثارگری ها، پروژه مقاومت با ماهیت وجریان عدالت خواهی که تبدیل به یک مطالبه ملی شد و پروژه جنبش روشنفکری در تاریخ افغانستان که تاکنون بسیار وارونه جلوه شده است. این پروژه ها به صورت منصفانه، بی طرفانه، دقیق و واقعبینانه در مقابل روایت های رقیب انجام شود"

در ختم برنامه، درمیان شور وشعفی که فضا را پرکرده بود، کتاب نامه ها وسندها توسط شمار از شخصیت های علمی، سیاسی و فرهنگی، اعضای دفتر نشر فرهنگ مقاومت، اعضاي مجله بیدارگران و برخی از اشتراک کننده های محفل رونمایی شد که باکف زدن های ممتد مورد استقبال قرارگرفت.
پیش ازاین، نامه ها وسندها در سویس نیز رونمایی شده بود

.

یادداشت:

کتاب نامه ها و سندها را از دفتر نشر فرهنگ مقاومت واقع در پل سرخ «رضایی سنتر» و بیشتر کتاب فروشی های شهر کابل به دست آورده می توانید.

منبع: موسسه نشر تاریخ شفایی افغانستان