امنیت ملی، طراح فاجعه‌ی دهمزنگ

نویسنده: داکتر محمد شاری

حلقه‌ی فاشیستی حکومت، از کارکرد حضور خیابانی تظاهر کنندگان، نگران شده بودند، برای بی اثر کردن "قدرت خیابان"، طرح انتحار را ریخته و در دوم اسد ۹۵ اعمال کرد که ۸۶ جوان نخبه را شهید و ۳۰۰ نفر عدالت‌خواه نخبه و آگاه را زخمی کردند، تا آب چشم دادخواهان را گرفته باشند. دلایل و شواهد بسیاری این ادعا را تایید می‌کند:
۱. مواد انفجاری انتحاری اول درون کراچی آیس‌کریم/ بستنی جاسازی شده بوده که منفجر شد و دومی هم پس از چند دقیقه منفجر شده بود. اما جلیقه‌ی انتحاری سوم منفجر نشده بوده، می‌خواسته با نارنجک منفجر کند، دست‌اش قطع می‌شود اما جلیقه عمل نمی‌کند. نیروهای امنیتی پیش از جمع‌آوری مجروحان، انتحاری را از دهمزنگ خارج می‌کند.
انتحاری سوم در امنیت ملی بایومتریک شده، نشان می‌دهد که انتحاری از زندانیان امنیت ملی است. مشخصات دقیق انتحاری و تاریخ دستگیری و... در اختیار شورای عالی جنبش موجود است. آقای بهزاد پس از حادثه‌ی دهمزنگ از آن پرده برداشت و در این اواخر خواهان رسیدگی مجامع جهانی و تامین امنیت#منابعاطلاعات شد.
۲. تظاهرات دوم اسد پایان یافته بود و عدالت‌خواهان آماده‌ی تحصن برای حضور نامحدود بودند، که انتحار شد. جمعیت کم شده بود، اما انتحار برای کشتن سازمان دهندگان تظاهرات برنامه‌ریزی شده بوده، به همین دلیل ۳۰: ۱ ساعت پس از پایان تظاهرات انتحار شد.
۳. آقای بهزاد و سروش می‌گفتند یک نفر ناشناس، فریاد می‌زد که مانند روز عاشورا نماز جماعت بخوانید، همه را برای اقامه نماز جماعت فرامی‌خواند. بهزاد گفت به سمتش رفتم و گفتم آب نیست که مردم وضو بگیرند، می‌گفت تیمم کنید و راهش را کج کرد و رفت. شاید می‌خواسته مردم برای نماز فشرده شوند و انتحار شود...