حسین‌علی امینی

هدف اصلی از عزاداری اول خودسازی وبعد پیام رسانی پیام عاشورا با نتایج مثبت باید باشد اگر غیر از این باشد نه تنها عزاداری بی محتوا خواهد شد؛ بلکه نتایج نا خوشایندی را ببار خواهد آورد. عزاداران حسینی دو آتشه، نه در پی خودسازی خویشند ونه به نتایج عزاداری درست ومنطقی می‌اندیشند، آنهم عزاداری در سرک های جامعه سکولار وبی باور به مذهب. فقط به این می‌اندیشند که چگونه عزاداری شان را به نمایش بگذارند و فریاد بر آورند. حتی بعضی شان واجب را ترک کرده وبرای نمایاندن یک امر مستحبی حاضر ند، هزینه های زیادی پرداخت کنند. آن‌هایی که روز عاشورا به خیابان های میلبورن برآمدند، خیلی های شان حتی نماز ظهر شان را دراول وقت ترک کردند. و شاید بعضی شان به کلی نماز نخواندند؛ اما فریاد واحسینا سردادند. حسینی که در سخترین شرایط اقامه نماز کرد.اگر آن‌ها حسینی واقعی بودند، اول باید نماز ظهر شان را اقامه می کردند، به جای شعار. اگر احیای مراسم عاشورا توام با راه بندان وایجاد بدبینی نسبت به شعیان ومسلمان‌ها دریک جامعه سکولار باشد، بدون شک مسوولیت متوجه دوآتشه ها است. اگر این عزاداران هدف پیام رسانی درست را داشتند، می توانستند، بدیلی برای عزاداری نمایشی پیدا کنند. مانند نظافت سرکها، آب دادن درختان، گل دادن وآب دادن همراه با بروشور ومعرفی حسین بن علی وخبر گیری از بیماران وده ها کار مثبت دیگر بدون هزینه هزاران دلار با نتایج عالی ومفید بدون مزاحمت برای دیگران. متاسفانه بعضی ها به قدری سطحی نگرند که فورا عزاداری راربط به رژه گروه‌های اجتماعی دیگر، مثل همجنس گرایان وغیره می‌ دهندو می گویند:«در استرالیا وقتی همه به سرک ها حق تظاهرات دارند چرا ما نداشته باشی»، بدون در نظر داشت، نتایج وپیامدهای حرکات شان. این نوع حرکت های بی برنامه یا بد برنامه دیر یا زود نتایج ناگواری ببار خواهد آورد. چنانچه در افغانستان وکویطه نتایج حرکت تند روانه مذهبیون دو آتشه را دیدیم. خصوصا سال 1385 هرات وحوادث اخیر کابل را خیلی ها شاید بیاد داشته باشند. هیچ شیعه معتدل و واقعی مخالف عزاداری حسین بن علی علیه السلام نیستتد. اما شکل های عزاداری باید توام با شرایط زمانی ومکانی باشند. حساب شده وبامدیریت صحیح صورت بگیرد. اگرچه توهین افراد بی باور به مذهب به عقاید وباور های مذهبی مردم نتایجش کمتر از حرکات مذهبیون دوآتشه نیست و لذا مابا حرکات هردو گروه مخالف هستیم. و راه درست را در اعتدال ومیانه روی می دانیم. و دوستانی که از پست ها ونگرانی بنده ناراحت شدند، بیشتر باید نگران پیامد های حرکات عزاداران تند روباشند ودوستانی که به نحوی با مسوولین درارتباطند، بهتر، این مسایل را درک می کنند. استرالیا، آخرین نقطه زندگی ما است وهر نوع حرکت های تند روانه به صلاح مردم ما نخواهد بود.