حمزه واعظی کار شناس ارشد امور اجتماعی

(تیوری انتقال جنگ از شمال به مرکز)

آن گونه که برخی از رسانه‌ها از قول مقامات وزارت داخله نقل کرده اند، حکومت غنی قصد دارد قوماندان علیپور را دستگیر کند. اگر چنین عزمی وجود داشته باشد، باید یقین کنیم که حاکمان ارگ بر یک خبط خطرناک و اقدام خوفناک دست می زنند.

1. هزاره ها از حادثه ی لعل به سختی تکان خورده اند و بشدت خشمگین اند و اکنون سرشار از احساسات و هیجان و عصبانیت هستند. در چنین فضای پر التهابی، انتظار هرنوع واکنش خشماگین و مقابله ی مسلحانه را در برابر اقدامات تحریک آمیز حکومت باید داشته باشیم.
.2. خیزش متحدانه برای نجات علیپور و استقبال پرشور مردم از بازگشت او به بهسود، این قوماندان را در میان موج احساسات و افکار عمومی، فعلا تبدیل به یک قهرمان اسطوره ای ساخته و در چنین فضایی، بخش بزرگی از هزاره ها سرنوشت اورا با حیثیت قومی و اجتماعی و شرافت سیاسی خویش گره می زنند. ازین رو اقدام به دستگیری او عملا به معنی آغاز رسمی و علنی جنگ با بخش بزرگی از مردم هزاره تلقی خواهد شد.
3.اگر جنگی در بگیرد، هیچ شکی باقی نمی ماند که حلقه ی استراتژیست های غنی بر تیوری کشانیدن جنگ از شمال به مناطق مرکزی تمرکز نموده اند تا با فراگیر شدن جنگ، توجیهی برای به تعطیل کشانیدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری نزد حامیان بین آلمللی و افکار داخلی پیدا کند.
4. گروهی از رقبای سیاسی اشرف غنی و برخی از رهبران و عناصر سیاسی هزاره بی تمایل نبستند که حکومت نیم بند فعلی را در جنگ تمام عیار با کل اقوام و جنگ تاکتیکی با هزاره ها ببینند تا زمینه ی سقوط زودهنگام تیم حاکم را فراهم سازند و یا مشروعیت، قدرت و صلاحیت آن را در نظر جامعه بین‌المللی زیر سوال ببرند تا بهانه ی تشکیل لوی جرگه و یا ایجاد حکومت موقت آماده گردد.
5. دراین میان نقش و موقعیت آن عده از مقامات سیاسی هزاره که شریک قدرت هستند، مشخصا شخص استاد دانش در هاله ای از ابهام و پرسش و تنگنای سیاسی- اخلاقی سختی قرار می گیرد. اگر جنگی ولو حتا محدود، میان حکومت و هزاره ها در بگیرد، نخستین قربانی سباسی اش، همین افراد و بخصوص اقای دانش خواهد بود که هم از طرف حکومت تحت فشار گذاشته می شوند و هم ناخواسته در برابر جامعه و قوم خودشان قرار می گیرند. از همینرو اقای دانش و کسانی مانند جنرال مراد ( که خود در مظان اتهام و بدگمانی بخاطر دست داشتن در غایله ی لعل قرار دارد) باید سکوت و ترس خودرا شکسته، مسولانه، جسورانه و متعهدانه، حتا اگر بخاطر منافع شخصی و سیاسی خود هم شده، نگذارند حلقه استراتژیست غنی دست به اقدام تحریک آمیز و خطرناک دیگری بزند و بدینوسیله آتش مهار ناپذیر دیگری را در کشور شعله ور سازد..