قنبرعلی تابش


چند نکته در پیوند با جنگ جاغوری- مالستان و ارزگان خدمت خوانندگان عزیز :
1. نیروهای امنیتی ما در منطقه عملیات خویش را آغاز کرده اند. تمام احتمالات معقول از نظر ما دور نیست اما ما در این لحظه به عزم و اراده نیروهای مسلح خود اعتماد داریم ت آنکه به صورت مستند خلاف آن ثابت نشود و آرزوی کامیابی و غرور برای شان می کنیم.


2. در افغانستان اگرچه زمینه های قومی سازی و مذهبی سازی همه چیز ازجمله جنگ و سیاست, صد در صد فراهم است و می توان برای هرکدام شان تحلیل های حتی مستند ارایه نمود. اما باید پذیرفت که دشمنان خارجی و استخبارات منطقه هم دقیقا از همی رخنه ها نفوذ و سرباز گیری می کنند لذا ما در این تنگنا ها که قرار می گیریم باید چنان با احتیاط گام برداریم که آب در آسیاب دشمنان خارجی وطن نریزیم. اگر قراین و شواهدی زیادی مبنی بر قومی بودن همه چیز وجود دارد شواهدی و جرقه های روشنی هم بر نبود این فاکتور وجود دارد از جمله از روز اول شروع جنگ در مالستان تا کنون ریس امنیست ورزگان که یک فرد پشتون است با تمام نیرو و صداقت از مالستان دفاع کرده است و در این راستا شهیدانی تقدیم کرده است. به گونه ای که همه می دانند این پشتون شجاع و وطن دوست در تمام سنگرها حضور داشته است. خوب است که ما تا اطلاع ثانوی از طرح چنین قضاوت های بد بینانه در مورد جنگ جاغوری و مالستان و نیز در مورد حضور خجسته نیروهای ارتش خود اجتناب کنیم. همدلی و همبستگی ما با نیروی دفاعی وطن آنان را به سرکوب مخالفان وطن و نظام مصمم تر و دلگرم تر می کند.
3. عوامل نفوذی در جنگ و تهاجمات اخیر جاغوری نقش بسیار موثری داشته است. این عوامل ضمن آنکه مناطق مهم و افراد موثری چون شهید جنرال حبیب الله را در دام ترور طالبان افکنده اند در پخش شایعه و نا امید ساختن مردم از حمایت های حکومت هم تلاش زیادی به خرج داده اند. باید این عوامل شناسایی و به مکافات عمل خاینانه شان برسند.
4. قرار اطلاع حکومت برای فردای شکست طالبان در منطقه هم فکر و پلانی دارد اما از باب تاکید ما از حکومت می خواهیم که قرار قول ریس جمهور با مظاهره چیان پس از پیروزی باید نیرو و تجهیزات کافی در منطقه وجود داشته باشد تا دشمن خاک و مردم در خلاء نیروهای امنیتی بازهم بر جاغوری و مالستان حمله نکنند.

زنده باد جان برکفان نیروی امنیتی و اردوی ملی ما!