بامیان نیوز

از آنجایی که بامیان نیوز، یک رسانه ی آزاد دیجیتالی، فرهنگی، اجتماعی و‌ غیر انتفاعی است، و داوطلبانه برای رشد فرهنگی و اطلاع رسانی به زبان فارسی فعالیت می کند، امری نیک باید باشد. از طرفی می توان گفت از فعالیت این رسانه، بیشتر از یکسال نمی شود، اما در این مدت کوتاه موفق بوده و با بسیاری از فرهنگیان و قلم بدستان متعهد، مسوول و بدون توقع، مدیریت آن در ارتباط شده و در خواست همکاری کرده است. جای سپاسگزاری است که تاهنوز همه این اعاظم عرصه فرهنگی و قلم، همکاری و یا باز نشر مطالب شان را از این رسانه دریغ نکرده اند. اکنون بیش از ۶۸۰ مقاله و گزارش نشر کرده است که همه این مطالب مورد استقبال خوانندگان فرزانه و جست و جوگر قرار داشته است. مدیریت سایت افتخار دارد، کار داوطلبانه کرده، از وقت خود هزینه می کند تا اطلاع رسانی کند با این که این رسانه تاهنوز صفحه مخصو ص و ویژه ی خود را ندارد.

امتیاز این سایت را یکی از دوستان فرهنگی و دانشمند، از اتریش دارد و مدیریت آن، بیشتر در آسترالیا فعالیت دارد. اما غرض از نوشتن این مطلب آن بوده است تا صادقانه با خوانندگان مطالب بامیان نیوز سخن گوید و یا باب گفتمان و نقد را باز کند. باید گفت این سایت به هیچ ارگان سیاسی، حزبی، حتی انجمن و نهاد فرهنگی به غیر از دوستانی که امتیاز و هزینه سالانه آن را بدون اعمال نظر و خواستی پرداخت می کند، تعلق ندارد و کمک مالی هم از هیچ منبعی در یافت نمی کند. سیاست این رسانه بر مبنای همکاری و کار داوطلبانه و آزاد است.

اما آنچه گفته آمد، در این اواخیر برخی از دوستان فرهیخته که مدیریت سایت از گذشته های دور باهم همکاری قلمی و فکری داشته است، به عنوان یک دوست صمیمی خبر داد که برخی از رسانه‌ها و نهادهای به اصطلاح فرهنگی از ایشان خواسته‌است که بامیان نیوز را بایکات قلمی کند؛ ولی شفاف نگفت که این نهادها در کجا فعالیت می کنند و تحت پوشش دولت کابل کار می کنند، یا رسانه های آزاد می باشند. به هر صورت مدیریت بامیان نیوز با همان دوست محترم، در تفاهم و تعامل بوده، نکات پیشنهادی ایشان را پذیرفته و جدی گرفته می گیرد؛ ولی لازم دانسته دانست که از این طریق برای فرهیختگان اهل قلم و اندیشه و خوانندگان فرزانه نیز اطلاع رسانی شود. در شرایطی که جامعه افغانستانی به ویژه هزاره، نیاز به همبستگی، همدلی، همدردی، تعامل در سطح ملی و جهانی دارد؛ اما برخی از به اصطلاح فرهنگیان، تخم نفرت، تفرقه، و چندگانگی در جامعه کاشته و در عرصه فرهنگی، از هیچ ترفند غیر اخلاقی نیز دریغ نمی دارند و خوراک سمی به خورد اذهان جامعه و‌مردم می دهند. همکاری های فرهنگی و داد و ستد های اطلاعات و ارتباطات امروزه، سهل و آسان شده است؛ و هیچ کسی مانع این تحول بزرگ در عصر انفجار اطلاعات شده نمی‌تواند. اما جای شگفت این جا است که برخی از جریان های به اصطلاح فرهنگی و یا نهادهای فرهنگی، این قدر تنگ نظر و بخل می ورزند که حتی با برخی از فرهنگیان و نویسندگان در تماس می‌شوند، تا بامیان نیوز را بایکات قلمی کند، به جایی این‌که با رژیم استبدادی کابل و مافیای قومی و تروریسم سازمان یافته مبارزه کنند. بامیان نیوزی که برای هیچ کسی مانع ایجاد نکرده‌است. خار چشم هیچ کسی هم نیست؛ ولی یک‌ عده تلاش مذبوحانه می کنند تا بامیان نیوز فعالیت های فرهنگی نکند. البته خوب است این دوستان انرژی شان را در خود زنی ها مصرف نکنند و با استبداد سیاسی و تبعیض سیستماتیک مبارزه کنند. اگر از بامیان نیوز هم انتقادی دارند، صریح و بدون ریا انتقاد شان را در میان گذارند و یا رسانه‌ای کنند. اگر کژی‌هایی باشد باید اصلاح گردد، اکر سؤ تفاهمی باشد، رفع. اگر می اندیشند که بامیان نیوز، در جناح بندی های سیاسی، انجمنی، سمتی و قومی سمت و سویی دارد، بدین وسیله اطمنان داده می شود، که بامیان نیوز به هیچ جناح سیاسی و هیچ گروه و انجمنی تعلق نداشته و ندارد و امتیاز بامیان نیوز هم همین آزادگی و آزاد اندیشیدن است. بامیان نیوز، اطمینان می‌دهد که در شکاف‌ها و نزاع‌ها موجود در داخل و خارج، از هیچ سمت و سویی حمایت نمی‌کند و به هیچ قیمتی عزت و شرافت قلم را به بازار مکاره سیاسی به ثمن بخس به حراج نمی گذارد. اما با قاطعیت و بدون هراس اعلام می‌کند که از جریان‌ها مدنی و داعیه انسانی، حمایت و پشتیبانی کرده، و می کند و حال آن جریانه‌ها، جریان‌های عدالت خواهی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق کودکان و حمایت از بهسازی محیط زیست و به ویژه جنبش های اجتماعی مدنی چون جنبش رستاخیز برای تغییر، جنبش تبسم و جنبش روشنایی است. از این جنبش هاهم اگر حمایت کرده است، در واقع حمایت از داعیه و مطالبات آنها بوده است، نه افراد و سخصیت‌ها. زیرا پالیسی بامیان نیوز، مبتنی بر کیش شخصیت نبوده و نیست. اما مبارزه با تروریسم و جزم گرایی را مسوولیت هرنهاد فرهنگی و عدالت خواه می داند و از هیچ منبعی هم دستور و فتوا در این راستا نمی طلبد. از طرفی به تمام انسان‌ها و باورهای دینی و مذهبی و حتی بی باوری شان به مثابه یک انسان احترام می گذارد. در کل نورم‌ها و هنجارهای اخلاقی و مطبوعاتی و قوانین کشورها و به ویژه آسترالیا را رعایت  کرده و لازم می‌داند ارج گذاشته شود.

در اخیر، آنچه که تاکنون، بامیان نیوز نشر و یا باز نشر کرده است. بیشتر به فعالیت و ارتباط های مدیریت سایت بوده که با نویسندگان در تماس شده و یا اجازه خواسته است و گاهی با ذکر مأخذ مطالب و مقاله‌ای را نشر باز کرده است. البته مدیریت بامیان نیوز، از این دوستان که غیر مستقیم تلاش می کنند تا بامیان نیوز را بایکات نمایند، سپاسگزاری می کند؛ زیرا مدیریت سایت را به اهمیت و استقال این رسانه آگاه ساخته‌اند. از آنجایی که بامیان نیوز با هیچ ارگانی در تضاد نیست و تنها از آزادی بیان و آزادی باور و حق انتخاب زندگی و حق انتخاب خواندن و نوشتن حمایت کرده و می کند؛ اما به هیچ صورت از استبداد فکری، سیاسی، اعتقادی و آپارتاید و بی عدالیتی اجتماعی و ستم ملی نه تنها حمایت نمی کند، که مبارزه کرده و در تضاد بوده و سر آشتی نخواهدداشت و در این راستا از هیچگونه تلاشی هم فروگزار نخواهدکرد. فکر کردن بایکات و سانسور، یک رسانه چه کوچک و چه بزرگ امروزه کارساز نیست. اما رقابت های مثبت و تلاش های مجدانه و پشتکار تضمین کننده ی تداوم و تغییر خواهد بود. تغییر از جامعه بسته و سنتی به جامعه خردورز و آزاده.