کوچه بازاری ها، پروژه حکومت برای تبرئه از جنایت دهمزنگ

سردار قلندری

قسمت دوم

دلایل:

دلیل پنجم: نویسنده(نویسندگان) کوچه بازاری ها، پس از چند بار ذکر بدون دلیل در بخش دیباچه مطلب ، جنایت دهمزنگ را کار داعش گفته و حکومت را تبرئه کرده است و در فصل اول شروع به داستان پردازی و شکل گیری داعش در وطن به صورت راست یا دروغ کرده و در صفحه 52 شکل گیری گروه تروریستی داعش را به حمایت و در زمان حکومت کرزی دانسته و آن را مهار ناپذیر گفته و در همین صفحه آورده است که: " حکومت وحدت ملی نقشه جنگ با داعش و سرکوب این گروه را در اواخر بهار ۱۳۹۵ روی دست گرفت. " نویسنده(نویسندگان) از شکل گیری گروه تا انجام جنایت و بعد تصمیم حکومت مبنی بر جنگ با آنها را آورده است تا بحث تبرئه حکومت را نهادینه کنند.

 

دلیل ششم: نویسنده(نویسندگان) در ادامه تطبیق پروژه تبرئه حکومت، در صفحه 63 مطلب از دست داشتن حکومت در در حمله ترویستی به معترضان به عنوان اتهام یاد کرده و در همان صفحه دو خط پایین تر حمله را کار داعش دانسته و آورده اند که عملیاتی انجام شد و گفته اند که: " چند ساعت پس از حمله انتحاری داعش به معترضان، در ساعت پایانی روز شنبه، 2 اسد، در تصمیمی اضطراری و احتمالاً انتقام جویانه یا به نیت دل جویی از قربانیان و آرام کردن افکار عمومی، حمله هوایی فوری به اچین انجام شد." و از بمباران مواضع و کشته شدن 30 جنگ جوی و دو فرمانده یاد کرده و گفته که عملیات در دو روز موفق بود.

در همین صفحه چند نکته کلیدی آورده شده که عبارتند از: یک، دست داشتن حکومت در جنایت دهمزنگ اتهام است؛ دو، بدون دلیل و بلافاصله، داعش، عامل حمله گفته شده؛ سه، با برجسته سازی نام یک عملیات، تلاش شده که عملیات، بزرگ نمایی شود؛ چهار، حمله هوایی اضطراری، بعد از فاجعه، فوری و انتقام جویانه بوده که کشته ها هم داشته است؛ پنج، نام بردن از اچین جهت ادامه برقراری ارتباط بین داعش و دهمزنگ.

اگر از زاویه دید یک نظاره گر بی طرف دیده شود، در مورد نام عملیات، زمان، نوع تصمیم گری، هدف عملیات، چگونگی پیشرفت آن و میزان کشته تا مشخص سازی نوعیت کشته ها و مکان عملیات؛ آیا خود نویسنده ( نویسندگان) خیال پردازی کرده اند؟ یا مرجع معتبر دیگری غیر از حکومت اطلاعات نظامی در اختیار نویسنده(نویسندگان) قرار داده است؟ و یا معلومات سازی توسط حکومت انجام شده است؟

دلیل هفتم: نویسنده( نویسندگان) برای تبرئه حکومت یک گام پیشتر می گذارند در جایی که در ادامه صفحه 63 و پس ذکر داعش به عنوان عامل حمله می آورند " داعش موفق شده بود فضای رسانه ای افغانستان را در حجم سنگینی از اتهام زنی، تهدید، ماتم و نبرد رسانه ای بی وقفه میان حکومت وحدت ملی و شهروندان مسموم کند."

نویسنده( نویسندگان) از کجا و به چه دلیلی داعش را موفق به مسموم سازی فضای رسانه ای گفته اند؟ هیچ دلیلی برای گفته های خود نیاورده اند و فقط حرف حکومت را باز تکرار کرده اند تا تبرئه حکومت، در ذهن خواننده نهادینه شود.

یاداشت: نویسنده( نویسندگان)، سخنرانان و سالن داران پروژه گیر بدانند که آگاهی مردم بالا رفته و این سیاه نمایی ها، بی عزت و بی آبرویشان خواهند کرد؛ پروژه، زهر جانشان خواهند شد و در ضمن به حرمت خون شهدا، روی سیاه دنیا و آخرت خواهند شد.

و خوب است آنان، رسماً و علناً از یک رسانه، خود حقایق پشت پرده این پروژه را بیان کنند و مبالغ پروژه را گفته و آن را در یک کار عامل المنفعه مصرف نمایند.

ادامه دارد...
دلیل هشتم:

ادامه دارد...

دلیل هشتم: