اعلامیه شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان

  

شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان

در پیوند به اعلان نتایج انتخابات بغلان و اعاده حقوق محبوب الله غفاری در سال گذشته مردم ما شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بودند. مردم با قبول انواع مشکلات به پای صندوقهای رای رفتند و به کاندیدان دلخواه خویش رای دادند. اما با تاسف که مسئولین و کمیشنران متقلب و خیانت کار کمیسیونهای انتخاباتی بدون حرمت گذاشتن به آرمانها و خواستهای ملیونی مردم و در تبانی با حلقات و مافیای زر و زور بر اراده ملت شریف افغانستان دست برد زدند. آنها نه تنها انتخابات را بر اساس قانون و مصوبه های انتخاباتی مدیریت نکردند که این پروسه ملی را به سخره گرفته و با اخذ رشوه و معامله گری های بازاری آن را بدنام کردند که همه مردم افغانستان شاهد این رسوایی عام بودند.


شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان که کاندیدان خویش را هم در مرکز و هم در ولایات کشور به پروسه کارزارهای انتخاباتی معرفی کرده بود، هریک به توطئه های گوناگون مواجه و از لست برندگان حذف شدند که از این جمع وکیل محبوب الله غفاری کاندید پیشتاز حوزه بغلان با اخذ بالاتر از سیزده هزار رای در دور اول شمارش آرا با تاسف که از لست برندگان حذف شد.

کمیسیون ولایتی بغلان با شمارش دوباره، رای بایومتریک شده او را بالاتراز شش هزار اعلان کرد. سپس کمیسیون سمع شکایات در یک برنامه از پیش طراحی شده با دستهای پنهان و آشکار غفاری را از داخل کمیسیون گرفتار و به توقیف خانه کابل فرستادند که تا کنون دلیل گرفتاری او معلوم نیست و هیچگونه بازپرسی هم از ایشان صورت نگرفته است. همه این ها نشان می دهد که جریانهای سیاسی و افراد معلوم الحال وابسته به قدرت نمی خواهند که از این قوم کسی در جایگاه وکالت مردم خویش بوده باشند.
بلاخره کمیشنران جدید انتخابات در پیوند با خیانت و جنایات کمشنران قبلی و تحت فشار حکومت، نتایج انتخاباتی ولایت بغلان را بدون آنکه کوچکترین رسیدگی به شکایات کاندیدان صورت گرفته باشد، اعلام داشتند که بازهم آقای غفاری در لست برنگان شامل نیست.

اینک مردم بغلان در دفاع از رای خویش و با شعار «رای ما را ندزدید» به جاده ها آمده و شاهراه کابل- شمال را در شهر پلخمری بسته اند. در صورتی که کمیسیونهای انتخاباتی و حکومت وحدت ملی در مورد سرنوشت محبوب الله غفاری تجدید نظر ننماید، به زودترین فرصت دامنه اعتراضات مدنی و مردمی در ساحات مختلف کشور گسترش می یابد.
شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان در حالی که چنین بی عدالتی ها و تبعیض سیستماتیک قومی را در کشور تقبیح می کند، خواستار رهایی و اعاده حقوق آقای غفاری است.

 

هیئت رهبری شورای هزاره های اهل سنت افغانستان