«توسل جستن به مردم آگاه و خییر خویش به خاطر مساعدت های مالی برای ساختن مرکز فرهنگی هزاره ها که در آینده بتوانند از طریق این آدرس رد پای تاریخی خویش را در این سرزمین تعقیب نموده و هم از همین آدرس با مردم گوناگون این سرزمین در تعامل و ارتباط باشند؛ که خوشبختانه اعضای آگاه این انجمن با درک و آگاهی تاریخی که دارند، همیشه و در هر شرایط یار و یاور انجمن خویش بوده اند، لذا اینبار نیز در این ایام به کمک انجمن خویش شتافته و مبلغ نود هزار دالر را در حساب سپرده گذاری انجمن واریز نمودند که مسوولین انجمن به این سخاوتمندان همیشه یاور خویش درود می‌فرستند!.»

 

برگزاری مراسم محرم امسال(۲۰۱۸م) در بریزبین استرالیا توسط انجمن هزاره های کوینزلند

 

از آنجایی‌که انجمن هزاره های کوینزلند، یک نهاد اجتماعی مسوول در قبال موضوعات فرهنگی، تاریخی ودینی مردم خویش است و از جانب دیگر مسوولیت دارد تا از قوانین نافذه ای کشور دوم‌ خویش(استرالیا)، نیز حراست و پاسداری نماید. بنااً این انجمن تاکنون کوشیده، که به‌صورت مسوولانه به نیازمندی های مشروع و قانونی اعضای خویش پاسخ مثبت ارائه نماید و از جانب دیگر توانسته، به قوانین نافذه ای کشور دوم خویش( استرالیا) نیز احترام گذاشته باشد، که یکی از آنها قانون شهروندی این کشور است که آسایش و آرامش شهروندان جزی از اولویت شان می‌باشد؛ فلهذا انجمن با درک و شناخت درست از قوانین کشورشان توانسته در برگزاری مناسبات مختلف خویش اقدامات موفق و قانونی داشته باشد. برگزاری مناسبت محرم یکی از این موارد می‌باشد که هرساله با پلان و برنامه ای سنجیده شده برگذار می‌شود که لازم می‌دانیم که نکات چندی در این باره را خدمت خوانندگان گرامی به عرض برسانیم: اولویت اول-دعوت از یک روحانی با دیدگاه معتدل و سازنده، از داخل استرالیا می‌باشد که در این‌صورت شناخت ایشان از قوانین کشور می‌تواند انجمن را در برگزاری موفق این مراسم کمک نماید. دوم- ممنوع قرار دادن حمل ابزارهای خودزنی و خشونت آمیز که باعث ضرب و جرح اعضای شرکت کننده گردد. سوم- جلوگیری و پرهیز از هر نوع علم کشی خیابانی و هماورد طلبی های افراطی که جز مسمومیت سازی صوتی و خلق انزجار و مزاحمت های اجتماعی، نتیجه‌ای رابه ارمغان نخواهد آورد( مردم آزاری). تذکر چند نکته در رابطه با بند چارم این‌که: که هزاره ها خود قربانی کشور گشایان و امپراتوری های خونریز و بی رحم بوده و قتل‌عام های بی‌شماری را در این راستا تجربه کرده‌اند و لذا خود در ادوار تاریخ عزدار بوده اند و دیگر هرگز نمی‌خواهند که تحت نام دین و مذهب ابزار سیاسی در جهت [منافع سیاسی]کشور گشایان و امپراتوری های نوین قرار بگیرند. چهارم- توسل جستن به مردم آگاه و خییر خویش به خاطر مساعدت های مالی برای ساختن مرکز فرهنگی هزاره ها که در آینده بتوانند از طریق این آدرس رد پای تاریخی خویش را در این سرزمین تعقیب نموده و هم از همین آدرس با مردم گوناگون این سرزمین در تعامل و ارتباط باشند؛ که خوشبختانه اعضای آگاه این انجمن با درک و آگاهی تاریخی که دارند، همیشه و در هر شرایط یار و یاور انجمن خویش بوده اند، لذا اینبار نیز در این ایام به کمک انجمن خویش شتافته و مبلغ نود هزار دالر را در حساب سپرده گذاری انجمن واریز نمودند که مسوولین انجمن به این سخاوتمندان همیشه یاور خویش درود می‌فرستند!.


و اما در نهایت امر مردم آگاه و بیدار و فهیم ما آنچه را که در این ایام آموخته اند، محرم و عاشورای حسینی راعامل نجات و آزادی انسان می‌دانند، و از این جهت است که نسبت به همدیگر با رویکرد مسوولانه و مهربانانه ی مدارا و مدیریت تعامل کرده و در آینده نیز چنین خواهند کرد؛ زیرا می‌دانند که واقعیت های موجود در بطن زمان و متن جامعه از تغیر در دیدگاها و نظرات انسانها خبر می‌‌دهد و اگر ما نتوانیم این تحول مهم و همیشگی در انسانها را درک کنیم یقیناً به شکاف های اجتماعی مواجه گردیده و در نتیجه به از هم‌پاشیدگی اجتماعی گرفتار خواهیم آمد و این اتفاق نامیمون ما را از کاروان سعادت و پیشرفت انسانی محروم خواهد کرد. و این را نیز مسلم می‌دانیم که انسان ضعیف و درمانده نه آزادی خواهد داشت و نه هم نجات از یوغ ظالمان و ستمکاران، و ملتی این‌گونه، ملتی حسینی نخواهد بود.

از صفحه انجمن هزاره های کوینزلند بر گرفته شده است.