گزارشگران: برات علی سروش و روح الله ظفری.

روز چهار شنبه 03.10.2018 کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ از روز جهانی همبستگی هزاره ها تجلیل

بعمل آورد.
این برنامه با حضور اعضای کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ، مهمانان و بزرگان، شخصیت های فرهنگی و سیاسی مردم هزاره و با مجری گری خانم فرشته عطا و آقای عباس آگاه آغاز گردید.
در ادامه برنامه آقای یحیی رحیمی رئیس "کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ" از حضور تمام مهمانان، شخصیت های علمی و تمام اشتراک کننده گان قدر دانی بعمل آورد و سخنرانی ایراد نمود و در بیانات خود از کشتار و ستم های که بالای مردم هزاره در افغانستان و پاکستان صورت گرفته است یاد آور شد و اضافه نمود که مردم هزاره در پاکستان در حال رشد بودند و در راه کسب علم تلاش می‌کردند و موفقیت های فراوان را کسب کرده بودند که این رشد چشم گیر شان باعث شد تا کور دلان حملاتی هدفمندانه و سیستماتیک را علیه شان انجام دهند. آقای رحیمی تاکید نمود که ما نیاز مبرم به وحدت و یک پارچگی داریم و اختلافات منطقوی را باید کنار بگذاریم.


بعد از آن آقای حسن آغا جوادی رئیس اسبق کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ و یکی از بزرگان مردم هزاره در شهر هامبورگ پیرامون اوضاع جاری هزاره ها صحبت نمود آقای جوادی تاکید نمود که وضعیت و شرایط موجود برای هزاره ها در افغانستان به شدت اسفناک و وخیم است و ما باید با استفاده از چنین روز بزرگ روی وضعیت موجود عمیق بی‌اندیشیم و دقیق عمل نمائیم وی اشاره نمود که بدبختانه امروزه وضعیت طوری است که هر کس من‌درآوردی خود را دارد و هر کس نسخه های از پیش تعیین شده و طرح خود را دارد ولی هیچکدام روی برنامه جامع که به نفع هزاره ها باشد اجرا نمیشود و همین موارد باعث گسست و بی اتفاقی و موانع اصلی اتحاد و همبستگی ما است! ما اگر در مسیر همبستگی بصورت آگاهانه، برنامه ریزی شده و هدفمندانه حرکت کنیم بدون شک می رسیم به او هدف که این ملت بزرگ را به حق و حقوق انسانی و شهروندی اش در جامعه افغانستان و سایر کشور های که حضور داریم برساند. آقای جوادی اضافه نمود که بخش اصلی همبستگی، همدیگر پذیری ما است ما باید همدیگر پذیر و کثرت گرا باشیم و از سلیقه های شخصی مان بگذریم و در زیر یک سقف مشترک و همه شمول جمع شده یک هدف را که همان منافع هزاره ها است دنبال نمائیم در غیر آن به جای نمی رسیم.‌ وی اشاره نمود که متأسفانه بزرگان که از آدرس هزاره شامل حکومت هستند از صلاحیت برخوردار نیستند، و اضافه کرد که ما دل بستیم به جنبش های که از اثر ظلم های که بالای مردم ما جریان داشت بوجود آمد ولی هیچ تأثیری در گرفتن حقوق شهروندی مردم نگذاشت. وی از نخبگان هزاره خواست که وضعیت موجود را درک کرده بجای رقابت های ناسالم دست به دست هم داده در فکر بیرون رفت از شرایط پیچیده کنونی باشند و همچنان از مردم خواست که از نخبه های ما پشتیبانی کنند.
به دنبال آن آقای نجیب حصاری در باره چالش های که در مقابل مردم هزاره قرار دارد صبحت کرد و گفت مردم ما با مشکلات های جدی روبرو هستند راه های مواصلاتی شان مسدود و هر از گاهی در مسیر شاهراه ها توسط اشخاص ناشناخته ربوده شده و به قتل می‌رسند، همه ساله حملات کوچی ها در مناطق هزاره نشین ادامه دارد و از طرفی هم دولت به دید شهروند درجه دو به سوی مردم ما می نیگرد با این وجود تنها راه نجات ما از وضعیت فعلی یکپارچگی و اتحاد ما است.
همچنین آقای نبی ارزگانی پیرامون ظلم و ستم های که در طول تاریخ بالای مردم هزاره صورت گرفته است صحبت نمود و گفت که متاسفانه کشتار و قتل عام های هزاره ها تا بحال در هیچ دادگاه بین‌المللی برسی نشده است و علتش ضعف و بی اتفاقی خود ما استآقای ارزگانی جوانان را به فراگیری علم تشویق نمود و اشاره کرد که چراغ که توسط بزرگان ما روشن شده است نباید توسط ما خاموش گردد ما باید راه بزرگان مان را ادامه دهیم.
سپس خانم مرضیه فخری یک پارچه شعر را که سروده بود دکلمه نمود و یک مقاله در باره روز جهانی همبستگی هزاره ها از آقای نیک رویش قرآئت نمود.
وقفه بیست دقیقه‌ ای اعلام شد‌ و از مهمانان برای صرف عصرانه که در نظر گرفته شده بود دعوت گردید.
بعد از پایان وقفه آقای باقر مصدق مقاله تحت عنوان "هزاره های جهان متحد شوید" را از آقای حمید رستمی به خوانش گرفت، و در باره عوامل که هزاره ها را متحد میسازد صحبت کرد آقای مصدق با تائید صحبت های آقای جوادی گفت ما شاهد بیشترین پراکندگی ها در جریانات هزارگی مان بودیم و حتی روشن فکران ما هم از این قاعده مستثنی نیستند وی تاکید نمود که اگر هزاره ها یک منفعت جمعی برای گفتمان پیدا نکنند و بر محور آن حرکت نکنند و بر مسائل شان جدی برخورد نکنند هیچگاه از چالش های که فراروی شان قرار دارد نجات پیدا نمیکنند.
سپس آقای محمد علی جعفری دو پارچه آهنگ هزارگی و فوقالعاده عالی را در باره همبستگی هزاره ها اجرا نمود.
در ادامه آقای دهقان زهما جامعه شناس و یکی از دانشمندان جامعه هزاره و افغانستان که مهمان ویژه برنامه بود،‌ از کانون فرهنگی هزاره های هامبورگ که زمینه این گردهمایی را فراهم کرده است سپاسگذاری کرد و در باره وضعیت هزاره ها و ملت های ساکن در افغانستان و مشکلات کنونی افغانستان صحبت نمود و افزود که یکی از پیش‌شرط های اساسی که از تضاد های قومی در افغانستان بیرون آییم پذیرفتن این جمله است که "هستی من منوط به هستی دیگری است" و نیز اضافه کرد که همبستگی هزاره بعنوان جماعت ستم دیده باید ارزش های سیاسی و عدالت اجتماعی باشد نه پافشاری به روابط طائفه‌ای.
سپس آقای نیک رویش شعری را که در باره همبستگی هزاره سروده بود دکلمه کرد.
در اخیر: برنامه با دو پارچه آهنگ هزارگی با دمبوره که توسط آقای داد علی رضائی اجرا شد به پایان رسید.


عکاس: راشد پیام و روح الله ظفری.

پ.ن: به زودی گزارش ویدیویی از طریق همین صفحه به نشر خواهد رسید.