نویسنده: بصیر آهنگ

به عنوان یک هزاره و شهروند افغانستان از حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت که حالا خودش نامزد کرسی ریاست جمهوری کرده است و منتظر رای هزاره ها است این سوال را بپرسید . اگر اتمر به سوال تان صادقانه پاسخ گفت آنگاه می‌توانید به ایشان اعتماد کرده و رای دهید.
آقای اتمر این شخص به فرمان چه کسی از زندان امنیت ملی آزاد شد و چگونه به دهمزنگ رسید تا صدها انسان بی‌گناه و هموطنت را به خاک و خون

بکشاند؟

نجیب الله فرزند ولی محمد باشنده ولایت ننگرهار به تاریخ ۳ ثور سال ۱۳۹۴ در ولایت ننگرهار دستگیر گردید. نجیب الله فرمانده محلی داعش بود و پس از دستگیری مسئولیت ده ها حمله خونین تروریستی و کشتار مردم بی‌گناه را به عهده گرفته بود. این تروریست خونخوار با آنکه از سوی محکمه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود؛ در یکی از توقیف گاه های ریاست ۹۰ امنیت ملی نگهداری می‌شد.
پس از اولین اعتراض جنبش روشنایی در کابل که به تاریخ ۲۷ ماه ثور ۱۳۹۵ صورت گرفت؛ این تروریست داعش از ریاست ۹۰ امنیت ملی به ریاست ۴۰ امنیت ملی منتقل گردید و نامش نیز در پرونده و مکتوب تحویل دهی به توقیف خانه ریاست ۴۰ تغییر یافت.
در پرونده این تروریست که در ریاست ۴۰ ثبت گردیده است اسمش را (عبد) ولد حبیب الله نوشته اند. این شخص نظر به حاضری ثبت شده در ریاست ۴۰ امنیت ملی تا تاریخ ۲۵ ماه سرطان سال ۱۳۹۵ در آنجا توقیف بوده و نامش در لیست خطرناک‌ترین زندانی های امنیت ملی بوده است.
از تاریخ ۲۵ ماه سرطان ۱۳۹۵ تا ۲ اسد ۱۳۹۵ نام این شخص از لیست حاضری ریاست ۴۰ امنیت ملی بدون ذکر دلیلی حذف گردیده و تنها معلوماتی که در باره ایشان نقل شده اینست که شب هنگام توسط ماموران ویژه امنیت ملی از توقیف گاه ریاست ۴۰ امنیت ملی به یک محل نامعلوم منتقل شده است.

در روز سیاه ۲ اسد ۱۳۹۵ این تروریست همراه با دیگر تروریستان مسلح با جلیقه های انتحاری در میدان دهمزنگ انتقال داده شد و آنها با منفجر ساختن شان در میان معترضان جنبش روشنایی بزرگترین قتل عام معترضان در تاریخ کشور را رقم زدند و صد ها انسان بی‌گناه به شمول کودکان و زنان را به خاک و خون کشیدند.

اگر ایشان به عنوان مشاور امنیت ملی یک مملکت از همچین مسئله ای آگاهی نداشته است؛ لیاقت ریاست جمهوری کشوری مانند افغانستان که درگیر جنگ و کشمکش های پیچیده ی ملی و بین المللی است را ندارد.

اگر آقای اتمر در این کشتار که بارها متهم شده٬ دست نداشته است؛ حتمن به عنوان مشاور امنیت ملی از قضیه باید آگاهی داشته باشد. که امیدواریم برای به دست آوردن اعتماد مردم به سوال پاسخ گفته و قضیه را روشن سازد.

نوت: همرسانی مطلب آزاد و کپی ممنوع است!