بنیاد دانشنامه هزاره

اخیراً در نشستی علمی در پایتخت اتریش، دانشنامه هزاره و نقش آن در پاسخ به بحران هویت نسل نو به بررسی گرفته شد. در این نشست که از سوی فدراسیون بین المللی صلح-شاخه اتریش و نهاد هزاره ورلد (دنیای هزاره) برگزار شده بود، وضعیت و نسل نو پناهندگان افغانستان در غرب و جایگاه پناهجویان هزاره در اروپا به صورت ویژه مورد بحث قرار گرفت.

 

در این محفل گفته شد که دانشنامه هزاره به عنوان بخشی از طرح بزرگتر دایره المعارف جامع افغانستان پاسخی است به بحران هویتی که بویژه در میان نسل جدید پناهجویان در غرب شکل گرفته و روند همگرایی آنان را در دنیای جدید با چالشهای زیادی روبرو کرده است.

اسدالله شفایی رییس هیأت مدیره دانشنامه هزاره از سخنرانان این محفل بود و اشاره کرد که نسل نو پناهجویان در غرب تعریف روشنی از پیشینه تاریخی و فرهنگ مبدأ خود ندارند و ارتباط میان نسل نو و والدین آنها در حال گسست است. در شرایطی که نسل موجود نمی‌توانند پاسخ مستدل و معقولی به نگرانیها و دغدغه‌ّهای نسل جدید ارایه کنند، بحران هویتی روز به روز شدیدتر از قبل به عنوان یک معضل عرض اندام می‌کند. به نظر آقای شفایی، نسل نو مهاجرین افغانستان در غرب از مخاطبان اصلی دانشنامه هزاره هستند و بنیاد دانشنامه هزاره با در نظرداشت همین ضرورت گامهای نخستین را برای ترجمه جلد اول این اثر به زبان انگلیسی برداشته است.

آقای شفایی همچنین تأکید کرد که هدف اولیه دست‌اندرکاران دانشنامه هزاره، تدوین دانشنامه جامع افغانستان بود که به دلیل فراهم نبودن شرایط طرح کوچکتر دانشنامه هزاره دنبال شد. او گفت برگردان چنین اثری می‌تواند به روند همگرایی پناهجویان افغانستان در غرب کمک کند.

الیزابت کوک مدیر اجرایی شعبه اتریش فدراسیون جهانی صلح این سوال را مطرح کرد که آیا قصد ترجمه این اثر به زبان آلمانی نیز در نظر است؟ پاسخ رییس هیأت مدیره دانشنامه این بود که قصد ترجمه دانشنامه به زبانهای مختلف وجود دارد اما در شرایط فعلی اولویت با ترجمه آن به زبان انگلیسی است. چرا که این طرح بزرگ با حمایت مهاجرین افغانستان در غرب از نظر مالی تأمین شده و با توجه به مضیقه‌ّهای مالی، باید برای برگردان آن به زبانهای دیگر حامیانی در این زمینه یافت شود.

حمزه واعظی عضو شورای علمی دانشنامه در این نشست گفت که در چند دهه اخیر در افغانستان شرایطی پدید آمده که هزاره ها را در معرض تحولات جدیدی  در حوزه ی زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی قرار داده است. این تحولات بویژه پس از معاهده بن و استقرار نظام جدید و با ساختار و هویت نسبتا دمکراتیک ابعاد تازه تری به خود گرفته است. او توسل به گفتمان عدالت و تعامل شهروندی مواجهه ی منطقی و مداراگرانه با پدیده ی تکثر مذهبی و تعدد دینی را بخشی از دگرگونی در عرصه باورهای فرهنگی و مذهبی بر شمرد.

حسین‌علی کاظم یزدانی، مورخ، در این نشست بحثی پیرامون پیشینه تاریخی هزاره‌ّها ارایه کرد.

در پایان این نشست شرکت‌کنندگان اتریشی موفقیت پروژه تدوین جلد اول دانشنامه هزاره را در نبود حمایت رسمی و دولتی یک دستاورد علمی قابل توجه بر شمردند و بر ضرورت ترجمه آن برای نسل جدید مهاجرین افغانستان در اروپا تأکید کردند.

قرار است یک گزارش ویدیویی از نشست اتریش از سوی نجیب‌الله هزاره (مسئول هزاره ولد) با همکاری آکادمی فیلم بامیان به زودی از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

حسین‌علی کاظم یزدانی، مورخ، در این نشست بحثی پیرامون پیشینه تاریخی هزاره‌ّها ارایه کرد. آقای یزدانی تأکید کرد که هزاره‌ها از قدیمی‌ترین ساکنان منطقه هستند، اما در عین حال دیدگاه پیشینه آریایی هزاره‌ها را فاقد پشتوانه خواند. در این نشست، دولت دولت‌یار دانشجوی دکترای دانشگاه وین به تبیین جایگاه هزاره‌ها در سیاست افغانستان پرداخت و عالمی پویا، فیلم‌ساز از ضرورت تولید هنری به عنوان یکی از راه‌های ترویج صلح در کشوری درگیر مناقشه مانند افغانستان سخن گفت. سخنانی که واکنش مثبت مقامات فدراسیون جهانی صلح را در پی‌داشت.


در پایان این نشست شرکت‌کنندگان اتریشی
از جمله پیتر هایدر رییس فدراسیون جهانی صلح، انتشار جلد اول دانشنامه هزاره را در نبود حمایت رسمی و دولتی یک دستاورد علمی قابل توجه بر شمردند و بر ضرورت ترجمه آن برای نسل جدید مهاجرین افغانستان در اروپا تأکید کردند.

قرار است یک گزارش ویدیویی از نشست اتریش از سوی نجیب‌الله هزاره (مسئول هزاره ولد) با همکاری آکادمی فیلم بامیان به زودی از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

 

Resorce: