تاریخ ۳ آگست ۲۰۱۹

امروز، به مناسبت گرامیداشت از شهدای اخیر جبهه مقاومت بهسود، در شهر سیدنی مرکز حسینه ارشاد مراسم با شکوهی برگزار شده بود و در این مراسم «پیام قرار گاه مرکزی جبهه مقاومت بهسود» توسط حاج بیانی قرائت گردید. پیش از آن به عنوان پیش‌درآمد ایشان گفت:

«سلام، ادب و احترام خدمت شما خوبان و درود و سلام ه قامت بلند و روح ملکوتی شهیدان قهرمان چهار راه دهمزنگ شهدای جنبش روشنایی، شهدای جنبش تبسم، شهدای دانایی، توانایی، شهدا و قهرمانان اتقول و جاغوری شهدای سربلند جبهه مقاومت مردمی بهسود و در رأس همه شهدا آن پرچمدار حرکت عدالت و عدالت خواهی رهبر شهید بابه مزاری!

 

آری سلام! بر آنانی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم. قامت درخون کشیدند تا ما خم نکنیم. به خاک افتادند تا ما به خاک ذلت نیفتیم. سلام بر آنانی که رفتند تا بمانند، نماندند تا جاودانه بمانند.

الهی! تورا شاکریم که نعمت یادآوری خاطرات بزرگ مردان تاریخ را در طبق اخلاص نهادند و سر برآستان عبودیت تو نهادند».

چشمان عاشقان مشتاق روی تست

یک کهکشان شهید در جست‌وجوی تست

مادر به هرنماز خواند تورا بلند

باچشم اشکبار با قلب درد مند

ما با تو زنده ایم ای روح آب‌ها

پژمرده می‌شویم دیگر بیا بیا 

 

 

پيام جبهه مقاومت به هموطنان خارج ازكشور، همزمان با برگزاری تجليل از شهدای مقاومت در آستراليا:

بنام خدا

 

هموطنان عزيز و هزاره هاي خارج از كشور، مخصوصا كشورهاي غربي!

وطن عزيز ما أفغانستان، ساليان متمادي است كه در ميان خون و آتش مي‌سوزد و با تاسف كه هنوز هيچ اميدي براي قطع جنگ و خون ريزي در اين سرزمين ديده نمي شود.

در اين ميان مردم شريف، صلح خواه، عدالت طلب و علم دوست ما، از رنج مضاعف تبعيض و قتل و كشتار هاي بي رحمانه رنج مي‌برند؛ بدنبال تاريخ خونبار صد و سي ساله گذشته، هنوز اشكال مختلف ستم را با تبعيض، اسارت و تهاجم های خونين تجربه می‌كنند و سالهاست كه يا در مسير راه‌ها به گروگان گرفته شده، سر بريده می شوند و يا خانه و كاشانه شان مورد تهاجم و چپاول خونين قرار می گيرد.

مردم ما تمامی همت خويش را برآن گذاشته تا در سايه امنيت و عدالت، وباكار و تحصيل به آبادانی و سرفرازی وطن بپردازند، و در مدت ٢٠ سال گذشته اراده قوي و تلاش پيگير خويش در اين راستا را بخوبی به نمايش گذاشته اند؛ با تاسف كه اين اراده نيك، انسانی و اسلامی ما نه تنها در افغانستان ارج گذاشته نشده كه جواب ما فقط ستم و كشتار بوده است.

در كنار گروگان گيری های مسافران و حملات خونين بر اماكن عمومی، خانه و قريه جات ما نيز از چپاول و تجاوز مصؤون نبوده است؛ بيش از پانزده سال است كه لشكر مليشه های مسلح بنام كوچی و اخيرا بنام طالب، بر مناطق مسكونی و كشت و زراعت ما يورش بورده و باعث كشتار و آوارگی می شوند.

مردم ما با ايمان به برادري و امنيت طلبی، هميشه تلاش نموده اند تا با مراجعه به ادارات و مراكز ذيصلاح، همانند وزارت های داخله، دفاع و مقام رياست جمهوری، خواهان تامين امنيت خود باشند؛ اما با تاسف كه دولت مردان افغانستان نه تنها تلاشی براي تامين امنيت مردم ما نكرده كه در مواردی با بی توجهی و تعمد، باعث قتل و كشتار بيشتر شده اند.

در شرايط و وضعيتی كه هيچ مرجع پاسخگو برای امنيت جانی مردم وجود نداشته باشد، راهي ديگری براي فرزندان اين مردم باقي نمی ماند جز اينكه خود از جان، ناموس و خانه های خويش دفاع نمايند؛ جبهه مقاومت دقيقا برخواسته از همين نياز اساسی و رسالت بر حق و انسانی می باشد و اين جبهه دفاع مردمی بر خود لازم می‌داند تا از ابتدای ترين حق انسانی، يعنی حيات و و زندگي مردمش دفاع نمايد.

هموطنان عزيز!

جبهه مقاومت با عزم استوار برای دفاع از جان و خانه های مردمش، لازم می‌داند توجه مردم خويش را در سراسر دنيا به نكات ذيل جلب نمايد:

١- ما هيچ هدفی جز دفاع از امنيت جانی و مالی مردم خويش نداريم؛ جنگ ما نه جنگ براي كسب قدرت است، نه جنگ براي يك هدف سياسي يا آيدئولوژی بخصوص، و نه هم تعرض به حريم مناطق و ديار ديگران؛ چيزی كه برای ما مهم و مقدس است، همان دفاع از جان، ناموس و عزت مردم ما در برابر تروريستان متجاوز و تماميت خواه است و برای اين هدف مقدس تا پای جان استوار خواهيم بود! ما باور داريم كه دفاع كردن از جان و مال مردم، اساسی ترين حق و وظيفه يك انسان و جامعه است؛ بنا بر اين، استادگی رزمندگان جبهه مقاومت براي دفاع از مردمش يك وظيفه كاملا قانونی، مشروع و انسانی بوده و با تمام موازين بشری مطابقت دارد.

٢- سالهای متمادی است كه مردم ما در اثر چپاول و بيدادگری مليشه‌های مسلح قبيلوی و طالبان كوچی نما تلفات و هزينه های سنگين جانی و مالی را متحمل شده، مجبور به ترك خانه و سرزمين شان می گرديدند؛ بعد از تشكيل سنگرهای دفاعی مقاومت و استادگی فرزندان شما برای دفاع از مردم، امنيت نسبی بر قرار گرديده و مناطق مسكونی و زراعتی هزاره ها از شر چپاول متجاوزين در امان می باشد؛ همگی شاهد هستيد كه اين امنيت نسبی براي مردم ما به قيمت خون بهترين فرماندهان و رزمندگان جبهه دفاعی مقاومت به ارمغان آمده است؛ استادگی در برابر تهاجمات شديد و جنگهای طولانی در مناطق مختلف و وسيع مرزی، آنهم با امكانات بالاي نظامی دشمنان، كار ساده و آسانی نيست؛ فرزندان دلير و فداكار شما عليرغم درك وضعيت خطير و شرايط ناگواری كه متوجه شان است، اراده كرده اند تا از مردمش دفاع نمايند و بياری خداوند در اين تعهد خويش پايدار خواهند بود؛ هزينه هاي سنگين انسانی برای دفاع از مردم، اگرچه برای ما دردآور و سخت است، اما اراده ما برای دفاع برخواسته از عزم قوی و حمايت مردمی است كه با خون شهدای عزيز ما عجين گرديده است؛ ما با اتكا بياری خداوند و اراده راسخ مردم، اطمنان می‌دهيم كه براي حفظ سنگرهای دفاعی مردم و ياران شهيد خويش استوارتر و جدي تر از پيش خواهيم استاد.

٣- ما وابسته به هيچ حزب، گروه يا جناح سياسی نيستيم و تمام تلاش ما تامين امنيت برای مردم ماست؛ ما باور داريم كه در شرايط كنونی مهم ترين وظيفه، دفاع از مردم و سرزمين ما در برابر متجاوزان است؛ جناح بندی های سياسی و حزبی زمانی موضوعيت پيدا می كند كه امنيت جانی يك جامعه تامين باشد؛ ما عليرغم عدم وابستگی به كدام جناح خاصی، مخالف هيج جريان سياسی نيز نخواهيم بود و همه تلاش ما يكپارچگي سنگرهای دفاعی مردم است.

٤- ما با استناد به گفته رهبر شهيد بابه مزاری، جنگ را راه حل منازعات در افغانستان ندانسته و خود از جنگ و خونريزی بيزاريم؛ ما نيز دوست داريم بجای استاده شدن در سينه داغ سنگر، در كنار فرزندان و خانواده خويش بوده مشغول كار و زندگی و يا تحصيل باشيم؛ تقريبا تمامي سنگر نشينان مدافع شما، فرزندان غريبكار و يا دانشجويان تشنه علم ودانش می باشند كه فقط بخاطر نجات جان مردمش مجبور شده اند دست به دفاع بزنند؛ اگر مطمان شويم كه نهادهاي مسؤول وظيفه قانونی و مسؤوليت وظيفوی خويش را براي تامين امنيت مردم ما به انجام می‌رسانند و بيشتر از اين با تبعيض و بي توجهی به امنيت جانی و مالی هزاره ها برخورد نمی كنند، همگی تفنگها را كنار گذاشته، مشغول كار و تحصيل خواهيم شد؛ بزرگترين آرزوي ما اين‌ است كه بتوانيم در سايه امنيت و عدالت در آبادانی و پيشرفت وطن عزيز خويش سهم جدی بگيريم؛ جنگهای ما همه جنگهای دفاعی بوده و ما بر خانه يا مناطق هيچ كسی تجاوز نكرده ايم و نخواهيم كرد؛ شهدای ما همگی دركنار خانه و زمين خويش و براي دفاع از جان و ناموس مردمش به شهادت رسيده اند؛ فرزندان شما از سر شوق دست به تفنگ نبرده و تنها بيدادگري و كشتار چپاولگران مسلح، آنها را مجبور به سنگر رفتن نموده است.

٥- جبهه مقاومت مربوط به عموم مردم خويش بوده و خود را موظف می‌داند در هر كجای هزارجات كه مردمش مورد تجاوز قرار بگيرد به دفاع برخيزد؛ تا كنون نيز فرزندان مدافع شما در صورت ضرورت از بهسود و دايمرداد گرفته تا جلريز و پروان، از باميان تا شمال، از غور تا دايكندي و از جاغوري تا مالستان به دفاع و ياري مردم خويش شتافته اند. باور ما اين است كه هزاره بدور از سمت بندی های محلی ، همه در كنارهم استاده شده و سنگر دفاعی مشترك داشته باشند. مرزبندی‌هاي دروني كتله های مقاومت در شرايط حساس كنونی به شدت جامعه را تضعيف نموده و از دفاع قدرتمند باز می‌دارد؛ نبايد ترديد كرد كه وحدت و يكپارچگی ضامن استحكام سنگرهای دفاعی و تقويت حصار امنيتی ما خواهد بود؛ بنا براين از عموم مردم عزيز خويش می‌خواهيم كه هر گونه دسته بندی ها را كنار گذاشته، با هماهنگی كامل حامی سنگرهای دفاعی خويش باشند.

٦- حاميان جبهه مقاومت فقط مردم فقير و زحمت كش خود ماست و ما هيچ پشتوانه بيرونی نداريم و به هيچ كشوری بيرونی هم تعلق نداريم؛ اين در حالی است كه دشمنان متجاوز و چپاولگر ما وابسته به كشورهای مختلف بوده و حاميان ثروتمندی زيادی دارند. جبهه دفاعی مقاومت فقط با نصف نان دهقان فقير كوهساران هزارجات مقاومت سنگين و سختی را در برابر دشمنان غارتگر تجربه می‌كنند؛ اگر دشمنان متجاوز ما با سرمايه و امكانات بزرگ دولتها و ثروتمندان قبيلوی تمويل می شوند، ما با اتكا به نيروی ايمان و اراده مردم خويش در اين نبرد نابرابر استاده ايم و به دفاع می پردازيم. باور داريم كه پيروزی از آني جبهه حق خواهد بود كه رسالتش دفاع است نه تجاوز.

٧- خواهش ما از شما هزاره ها و هموطنان عزيز مقيم كشورهای غربی اين است كه صداي مظلوميت مردم خويش بوده و فرياد مارا به گوش جهانيان و دولتمردان شان برسانيد و روشن نماييد كه ما مردمان صلح جو، امنيت طلب و آرامش خواه هستيم و هيچ اراده اي براي تنش و جنگ نداريم؛ ما فقط مجبوريم كه از زندگی و خانه های خويش در برابر متجاوزان دفاع نماييم؛ آنهم در شرايطي كه هيچ ارگان مسؤول براي حفظ امنيت شرايطي كه هيچ ارگان مسؤول براي حفظ امنيت ما وجود ندارد؛ نبايد بگزاريد كه دشمنان ما با تبليغات منفی وجهه برحق و دفاعي سنگرهای مقاومت را خدشه دار نمايند.

در اخير، ازاینكه همچنان در فكر مردم خويش در سرزمين زخم خورده افغانستان هستيد، ياد شهدای فداكار و مظلومی را كه بخاطر دفاع از عزت و سرزمين شما جان باختند گرامی می‌داريد و ازخانواده های ستمديده و بيكس آنها دلجوی می كنيد، كمال سپاس را داريم و اميدواريم كه احساس پاك و همبستگی شما مستدام بماند.

به اميد روزی كه فرداي روشن در سايه امنيت و عدالت نصيب مردم ما گردد.

والسلام!

قرارگاه مركزی جبهه مقاومت

بهسود