در روز ۱۱ ثور ۱۳۹۵، معاهده‌ای ننگین تغییر  خط توتاب از مسیر بامیان-میدان-وردک به مسیر سالنگ‌ها در کابینه دولت به اصطلاح وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمد زی امضا شد. دولت اشرف غنی احمدزی، نه تنها منافع ملی و انشکاف متوازن انرژی و رونق گرفتن اقتصادی ملی را در نظر نگرفت؛ بلکه آشکارا تبعیض سیستماتیک را علیه مردم هزاره اعمال کرد. پی‌آیند این عمل‌کرد تبعیض آمیز رژیم، رهبران هزاره را وادار به اعتراض کرد و همه رهبران هزاره در مصلی شهید مزاری روی خاک نسشته و متعهد شدند، که باید علیه تبعیض وبی‌عدالتی ایستاده شده و تظاهرات عظیم  جنبش روشنایی، در تاریخ ۲۷ ثور را سازمان دهی کردند. در این تظاهرات تقریبا یک ملیون نفر -زن، مرد، کودک، جوان و پیر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات در رسانه‌های خبری جهان بازتاب گسترده داشت و یکی از کم‌نظیرترین تظاهرات منظم، مسالمت‌آمیز و مدنی برای عدالت‌خواهی، انصاف، رواداری و انکشاف متوازن، در تاریخ سیاسی کشور افغانستان رقم خورد. کریم خیلی خط توباب را گفت: «خط‌‌ توتاب خط قرمز ماست». اما رژیم با توطئه‌های زیاد توانست، صف متحد رهبران هزاره را بشکند، در تظاهرات جنبش روشنایی دوم اسد، جمعی از رهبران احزاب سیاسی هزاره، نه تنها در کنار طلایه داران جنیش روشنانی نماند، که ناجوانمردانه جنبش را ازپشت خنجر زدند. تظاهرات دوم اسد، که دومین تظاهرات عمده سیاسی اجتماعی و تاریخی به شمار می رفت، توسط انتحاری ها به طور هدفمندانه به خاک خون کشیده شد، در حدود ۸۶ تن شهید و بیش از ۴۰۰ نفر دیگرزخمی شدند. خط توتاب معامله شد. این کشتار هدفمند، در واقع یک نسل کشی فرهنگی آشکارا بود. بهترین جوانان تحصیل کرده و کدرهای علمی تا مقطع ماستری و دکترا جان شان را در اثر انتحار و ترور هدهمند از دست دادند.

 اینک به همین مناسبت مردم بیدار و هوشیار بامیان اطلاعیه و فراخوان تظاهرات اعلام کرده اند:

اطلاعیه

قابل توجه خبر نگاران و مردم بامیان!
یازدهم ثور روزی نحسی است که حکومت وحدت ملی با فیصله ننگین و تبعیض آمیزش و برای محروم ساختن بخش عظیم از مردم مدنی و طرف دار دموکراسی و ارزش های حقوق بشری و شهر وندی هزارستان، مسیر لین برق توتاپ را از بامیان به مسیر سالنگ تغییر داد.
اینک بعد از گذشت دوسال و پرداخت هزینه های سنگین یک بار دیگر صدای عدالتخواهی خویش را در طی یک تظاهرات مسالمت آمیز بلند نموده و از نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و کشور های ک
مک کننده وهم چنان ازسران حکومت وحدت ملی می خواهیم دست از اعمال سیاست های تبعیض آمیز خود برداشته و توتاپ را از مسیر اصلی آن بامیان_ میدان عبور دهد.


زمان: سه شنبه ۱۳۹۷/۲/۱۱ ساعت نه قبل از ظهر
مکان : پیش روی دفتر یوناما بامیان


مکان : پیش روی دفتر یوناما بامیان