قطعنامه تظاهرات مردم بامیان (مورخ ۱ می ۲۰۱۸)، به مناسبت دومین سالروز فیصله تبعیض آمیز کابینه حکومت وحدت ملی مبنی بر تغییر مسیر لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان.

 

به نام خداوند توانا ودادگر


انتظارمی‌رفت پس ازحضور جامعه جهانی و سازمان ملل در افغانستان، صلح وثبات دایمی در کشور تامین شده و از توزیع عادلانه قدرت و ثروت و از جمله پروژه های انکشافی درراستای تحقق دموکراسی و مردم سالاری نظارت گردیده و حکومت افغانستان ملزم گردد تا در مطابقت با قانون اساسی و تعهدات سپرده شده خویش عمل نموده و فرصت برابر را برای همه مردم افغانستان تامین کند، به حقوق شهروندی ومطالبات مردم حرمت بگذارد، حضور عادلانه اقوام در ساختار نظام کنونی تحقق پیدا کند، دست از سیاست حذف وتصفیه قومی بردارد و با شهروندان به صورت یک سان برخورد نماید. اما متاسفانه برخلاف تمام تعهدات حكومت به جامعه جهاني و انتظارات مردم، کمک های جامعه جهانی غیرعادلانه و علیه منافع ملی مورد حیف و میل حاکمیت قرارگرفته و در ادامه اين سياست هاي شوم، کسانی که علیه منافع مردم افغانستان دست به ناامنی وبی ثبات زده و حتی مردم را به خاک و خون مي كشانند با باج دهی مورد استقبال حکومت قرارگرفتند. ولی هزاره ها که بیشتر از همه برای صلح و امنیت تلاش کرده اند و برای تحکیم پایه های نظام روش های خشونت آمیز را رها کرده و با استفاده از روش های مدنی خواهان تطبیق عدالت و برچیدن تبعیض گردیده اند، هرگز مطالبات مشروع و خواست های انسانی شان كه تامين كننده منافع تمام ساكنان رنج ديده اين سرزمين است، شنیده نشد؛ بلکه با فریب، خشونت و انتحار و انفجار کوشش شد که صدای عدالت خواهی آنان خاموش شود.
تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ که بر خلاف منافع ملی، خودکفایی در تولید انرژی، انکشاف معادن، أصول تخنیکی و بر خلاف تعهدات جهاني براي تحقق اهداف انكشاف پايدار است، یک نمونه روشن و برجسته از اعمال تبعیض سیستماتیک حكومتي برای محروم نگهداشتن هزارستان و نشانه اي بارز از وجود فساد گسترده در حكومت وحدت ملي و نهاد بانك انكشاف آسيايي است. این تصمیم در ابتدا به صورت پنهانی توسط چند نفر در شرکت برشنا و در تباني با افراد فاسد در دفتر بانك انكشاف آسيايي در كابل گرفته شده بود که در یازده ثور 1395 در کابینه حكومت وحدمت ملی با حمایت اشرف غنی احمدزي و عبدالله عبدالله تبدیل به یک تصمیم رسمی دولتی گردید. این تصمیم آن قدر شرم آور بود که حكومت از نشر آن از روش های معمول که تصمیمات کابینه به نشر می رسد، خودداری کرد.
ما مردم بامیان همراه و همصدا با دیگر عدالت خواهان در سراسر أفغانستان و جهان از دوسال پیش تا کنون ضمن تقبیح این تصمیم ظالمانه و تبعیض آمیز، در مقابل آن به روش های مدنی و صلح آمیز ایستاد شده ایم و هزینه های سنگینی را نیز در این راه پرداخته ایم. حکومت وحدت ملی از روش های مختلف مانند راه اندازی طرح فریب که بر خلاف منافع مردم افغانستان و در مخالفت با اهداف انكشاف پايدار است و هم چنین با استفاده از حملات تروریستی و تهدید و تطمیع عدالت‌خواهان کوشیده است که صدای مردم را سرکوب نماید اما به همت هشیاری و بیداری مردم در بامیان و سراسر جهان این فریب ها، نیرنگ ها، تهدید ها و تطمیع ها به آگاهی مردم افزوده است و چهره فاشیستی حکومت اشرف غني احمدزي و عبدالله عبدالله را به مردم و جهانیان به اثبات رسانیده است.

بر همین أساس ما مردم بامیان که در اینجا جمع شده ایم موارد ذیل را اعلان می داریم:
1. تصمیم تبعیض آمیز و برخلاف منافع ملی کابینه در یازده ثور 1395 و هم چنین روش های فریب کارانه حکومت وحدت ملی را محکوم نموده و اعلان می کنیم که طرح بدیل برق رسانی به بامیان بر خلاف تعهدات جهاني براي تحقق اهداف انكشاف پايدار بوده و به هيچ صورت نمي تواند جایگزیني براي تطبیق ماستر پلان برق باشد. ما خواهان تطبیق ماستر پلان برق أفغانستان و عبور لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان هستیم.
2. اعمال تبعیض بر علیه هزاره ها محدود به تغییر مسیر لین برق نبوده و شامل محروم نگهداشتن این مردم از دیگر پروژه های انکشافی، استخدام در إدارات دولتی و سهم گیری در قدرت نیز می گردد. ما در اینجا ضمن اعلان انزجار از چنین اعمالی، سیاست های مخکشیزم حکومت وحدت ملی را که با سکوت جامعه جهانی نیز همراه شده است محکوم می نماییم.
3. عدم پاسخگویی دولت به خواست های عدالت خواهانه و صلح آمیز مردم و استفاده از نیروی ترور و دهشت برای سرکوب نمودن مردم را محکوم نموده و خواهان بررسی فجايع تروریستی و کشتارهای هدفمند مردم أفغانستان توسط سازمان هاي مستقل بين المللي با نظارت سازمان ملل متحد می باشیم.
4. از نهادها و نمايندگان جامعه جهاني حاضر در افغانستان از جمله کشورهای عضو ناتو، از سازمان ملل متحد (یوناما)، از سازمان های ملی و جهانی حقوق بشری و از تمام مردم در سراسر جهان می خواهیم که اجازه ندهند حكومت افغانستان در پیش چشم شما و با استفاده از کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی برای اعمال و گسترش تبعیض قومی استفاده کرده و صدای مردم را با استفاده از روش های فریب کارانه و خشونت آمیز خاموش نماید. سکوت جامعه جهانی در مقابل این نوع رفتارهای غیر انسانی حکومت افغانستان به معنای رضایت آنان تلقی شده در نهایت مردم را مجبور می کند تا برای رسیدن به حق خود دست به اقدامات مقتضی بزنند.
5. باردیگر با یاران شهید خود که در دوم اسد سال 1395 در میدان شهداي روشنايي كابل، جان شان را برای استقرار عدالت و برچیدن تبعیض از دست دادند پیمان بسته و راه شان را ادامه می دهیم.
یازدهم ثور 1397