فاطمه مسجدی و بابک مینا در گفتگو با احمد الرمح برگردان: نیما خرم‌روز طالبان و القاعده را با ستم‌گری و ترور به نام شریعت اسلام می‌شناسیم. اما چندان چیزی درباره‌ی ریشه‌های فکری و اعتقادی این دو گروه نمی‌دانیم. در این مصاحبه احمد الرمح، نویسنده‌ی سوری، می‌کوشد تا خاستگاه‌های فکری طالبان و القاعده را برای مخاطب روشن کند.
نویسند: حسین نائل تیمور خانوف دانشمند روسی، کتاب هزاره‌ها را نوشته که از طرف انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم اتحاد شوری ذریعه‌ی هیأت انتشارات تالیفات شرقی در ۱۳۸ صفحه و به قطع ۲۰ * ۱۳ به سال ۱۹۷۲ در مسکو به چاپ رسیده‌است(ص.۱۳۴).
آلبرت انیشتین برگردان: جمال‌زاده آنان نباید به‌قدری گرفتار نان و آب روزانه‌ی خود باشد که دیگر هیچ فرصت و فراغتی برای کارهای دیگر نداشته باشد، این فرصت و فراغت هم نوعی آزادی شخصی است و تا شخص دارای این آزادی نباشد، آزادی، یعنی فرصت و فراغت را به‌روی مردم خواهد گشود و با توزیع کار این آزادی تأمین خواهد گردید.
  دیوید شیمر، دانشیار دانشگاه ییل و نامزد دکترای روابط بین الملل در دانشگاه آکسفورد اکبر گنجیفارن افرز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمایل دارد تا به سؤالات درباره دخالت دولتش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با ترکیبی از تکذیب ها و اتهامات متقابل پاسخ دهد. وی در ژوئن 2017 آمریکا را متهم می کند که در سراسر جهان به طور فعالانه در رقابت های انتخاباتی دیگر کشورها دخالت می کند. هدف از طرح این ادعا، بهانه جویی و دور کردن روسیه از چنین اقداماتی است و در بسیاری از کشورها این تاکتیک جواب داده است. از کی یف تا بروکسل و لندن، مقام های دولتی به...
فاطمه مسجدی و بابک مینا در گفتگو با عمر فاروق سید ابوالاعلی مودودی یکی از نخستین ایدئولوژی‌پردازان اسلام سیاسی بود که تأثیری گسترده بر مبلغان اسلام‌گرای بعد از خود گذاشت. در مصاحبه با عمر فاروق، روزنامهنگار شناخته شدهی پاکستانی، که بر روی گروه‌های اسلام‌گرا کار می‌کند، نگاهی می‌کنیم به جنبه‌هایی از حیات سیاسی و فکری مودودی.
  محمد جواد برهانی ۱. استاد سعادت، در سال ۱۳۳۶ در قریه بوسعید منطقه محمد دوست از توابع ولسوالی جاغوری دیده به جهان گشود. سواد خواندن و نوشتن و دروس مقدمات را در زادگاه خود در مکتب خانه، فرا گرفت.۲. در سال۱۳۵۸ افغانستان را به قصد ایران، برای ادامه تحصیل ترک کرد و پیاده به کویته پاکستان رفته از آنجا عازم ایران گردید.۳. در سال۱۳۵۸ در قم مجدانه مشغول تحصیل شد، همزمان با جنگ ایران و عراق و تهاجم شوروی بر افغانستان، سعادت جوان، در دو جبهه تحصیل علم و کسب مهارت تبلیغ از یک سو و سیاست و ورود به حزب سازمان نصر از سوی دیگر لحظه ی آرام نداشت و شب و روز هم درس میخواند و هم کار سیاسی...