• سخن از عدالت اجتماعى، حقوق بشر، تئورى ضد تبعيض و نظريه ضد ناروايى و انصاف و و ديدگاه انكشاف متوازن را مى توان گفت، از مباحث ژرف مفاهيم شناسى در حوزه مدرنيته بوده و از مؤلفه هاى اساسى علوم انسانى و فلسفى و به ويژه، در جامعه شناسى و كار توسعه اجتماعى از مفاهيم كليدى به شمار مى رود.سخن از عدالت اجتماعى، حقوق بشر، تئورى ضد تبعيض و نظريه ضد ناروايى و انصاف و و ديدگاه انكشاف متوازن را مى توان گفت،

  • درسال ۲۰۱۱ وقتی تظاهرات هاوگروهای شورشی درلیبی ازطرف غرب تقویت می شدند، برآن شدم که اخباروتحولات لیبی رادرمطبوعات آلمانی وانگلیسی زبان دنبال نمایم. رفت وآمدپسرقذافی السیف القذافی به اروپا که دردانشگاه وین درس خوانده بوده است، هم چنین یکی ازکارمندان سفارت لیبی که دردانشگاه وین بامن همکلاس بود من رابیش ازپیش کنجکاونمودند که به صورت غیرتخصصی اخبارلیبی راتعقیب نمایم. این نوشته هرچند تاریخ مصرفش گذشته وقذافی دیگر وجود ندارد،

پربیننده ترین نوشته ها

تاریخ

یعقوب یسنا این یادداشت پرسشی از فرهنگیان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، اکادمی علوم، مشاوران فرهنگی ریاست جمهوری و از ارگ درباره‌ی حایگاهِ افغانستان در حوزه‌ی فرهنگی جشن نوروز است. نخست درباره‌ی...
  فاضل کیانی نوروز خردمندانه ترین جشن زندگی و عینی ترین عید خلقت الهی است. نوروز به معنای آفرینش نو، طبیعت نو، زایش و رویش نو، بهار نو، سال نو، فکر نو، دید نو، دنیای نو، کالای نو، سنت نو، اخلاق نو، خانه نو، شکر گزاری نو، زندگی و سرنوشت نو است....
دکتر حفیظ شریعتی  آریاناآریانا، واژۀ نوساز و جعلی است. این واژه در هیچ متون کهن زبان¬ فارسی و متن¬های مرتبط دیده نشده است. به طورنمونه در شاهنامه که مهم¬ترین متن قومی ایران باستان و فرهنگی است، نه از آریانا و نه از آریا خبر است. اگر آریانا و آریا درست می¬بودند،...

گزارش ها

  دکتر محمدی شاری  سپاس خدای را که یک سال دیگر توفیق خدمت‌گزاری به ادبیات و اهالی خون‌گرم آن عنایت کرد. با سپاس از دوستان عزیز هیأت‌مدیره‌ی کانون ادبی کلمه که با همدلی و فرزانگی زمینه‌ی فعالیت‌های ادبی ادب‌دوستان را فراهم کردند.فعالیت...
  صدای استرالیا – در اثر حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند ۴۹ تن جان باختند. فرد مهاجم به مسجد النور از کشتار مردم فیلم‌برداری و آن را در اینترنت منتشر کرده است. او پیش‌تر بیانیه‌ای هم در این باره منتشر کرده بود....