چپ ها جشن نگیرند: روحی که در حال تسخیر جهان است، کمونیسم و لیبرالیسم نیست، پوپولیسم است.

۲۳ آپریل ۲۰۱۹

اکبرگنجی

وینسنت ناوارپو ، جامعه شناس اسپانیایی و استاد سیاست عمومی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا

کانتر پانچ

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین اسناد قرن بیستم یعنی مانیفست کمونیست با این عبارت مشهور آغاز می شود: «روحی در حال تسخیر اروپاست- روح کمونیسم. همه قدرت های اروپای قدیمی، پاپ و سزار، مترنیک و گیزو، تندروهای فرانسوی و جاسوسان پلیس آلمان، اتحادی بزرگ تشکیل داده اند تا این روح را بیرون کنند. کجاست حزب اپوزیسیونى که از سوی مخالفانش که بر مسند قدرت نشسته اند کمونیستى خوانده نشده باشد؟» در ابتدای قرن بیست و یکم می شد سندی را با پاراگراف آغازین مشابه تنظیم و فقط کلمه «کمونیسم» را با «پوپولیسم» جایگزین کرد. اسامی نهادهای سیاسی، اقتصادی و مذهبی هم که با گسترش جنبشی که قدرتشان را زیر سوال برده تهدید شده اند و آن را پوپولیست خوانده اند، قابل جایگزینی است. این سند جدید با این روایت آغاز می شود: «روحی در حال تسخیر سرمایه داری های پیشرفته در هر دو سوی اقیانوس اطلس شمالی است- روح پوپولیسم.

ادامه مطلب: چپ ها جشن نگیرند: روحی که در حال تسخیر جهان است، کمونیسم و لیبرالیسم نیست، پوپولیسم است.

افول دموکراسی در سراسر جهان

 
 
تاریخ انتشار: 
1398/01/29
برگردان: عرفان ثابتی

اَدَم فارِست

به نظرِ اندیشکده‌ی «خانه‌ی آزادی»، افول دموکراسی در سراسر جهان «نگران‌کننده» است و شمار فزاینده‌ای از کشورها به سوی حکومت اقتدارگرایانه گام برمی‌دارند.

یافته‌های گزارش سالانه‌ی این سازمان آمریکایی، «آزادی در جهان»، نشان می‌دهد که سال ۲۰۱۸ سیزدهمین سال متوالیِ کاهش آزادی در گوشه و کنار کره‌ی زمین بود.

ادامه مطلب: افول دموکراسی در سراسر جهان

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دهم و یازدهم پایانی)

 

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت دهم و یازدهم پایانی ).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دهم و یازدهم پایانی)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم و نهم)

 

 بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت هشتم و نهم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگی‌های قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم و نهم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم و هفتم) 

 

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت ششم و هفتم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم و هفتم)