گفتاری از آلبرت اینشتین

اگر منابع و ذخایر جهان به درستی تقسیم می‌شد و ما نیز چون بردگان اسیر دست نظریه‌ها و سنت های سرسخت اقتصادی نمی‌بودیم، بی‌گمان هم پول و کار و هم مواد غذایی به اندازه‌ی کافی برای همه وجود داشت. پیش از هرچیز، اما، نباید اجازه دهیم که از اندیشه‌ها و تلاش‌های سازنده‌ی ما جلوگیری به عمل آید و یا سؤ استفاده از فعالیت‌ها ما جنگی جدید تدارک دید‌ه‌شود. من نیز همانند متفکر بزرگ آمریکایی، بنجامین فرانکلین، بر این باورم که «هرگز جنگی خوب و صلحی بد و جود نداشته‌است.»

 ... جامعه هزاره در یک شرایط حساس و سرنوشت ساز سیاسی‌-اجتماعی قرار دارد و نیاز مبرم به اتحاد، همبستگی، همدلی و همدردی دارند و در واقع، کسی دیگری برایشان گریه نمی‌کند و به مثل معروف «کس نخوارد پشت ما جز ناخن انگشت ما» پس همبستگی جامعه هزاره، اعم از اهل سنت و جماعت، شیعه اسماعیلیه، شیعه دوازده امامی، دیگراندیشان، اساتید دانشگاه، روشنفکران و دانشجویان و... در  این برهه‌ی حساس از تاریخ ضروری و لازمی است.

افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای نظام جدید، نظام "تک ساخت-ریاستی" مبتنی بر اندیشه "ملت-دولت" دلیل زیربنایی نزاع‌ها‌ بوده‌است.

نویسنده: دکتر حسین یاسا

چکیده

با پدید آمدن واژه های ملت و ملی گرایی از اواخر سده‌ی هیجدهم به این سو، رویکردهای عملگرایانه در سیاست جهانی، بیش از حد رشد کرده است، در جامعه انسانی امروزه ، ملاک های همگانی، جهانی و انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه های نسبی و انتزاعی گردیده و همه ارزش ها در گرو تقسیم جغرافیایی قرار گرفته اند.

 
در تصاویر تظاهرات اخیر و در نوشته‌های فضای مجازی، نقل قولی از نلسون ماندلا بارها تکرار شد: «هیچ کس با بیزاری از دیگران بابت رنگ پوست، رگ و ریشه یا اعتقادات آنها به دنیا نمی‌آید. این بیزاری را به آدم‌ها یاد می‌دهند».

فیصل ایتانی تحلیلگر سیاسی،معاون مدیر مرکز سیاست جهانی و استاد کمکی سیاست خاورمیانه در دانشگاه جورج تاون

نیویورک تایمز

اکبر گنجی

اولین شغل تابستانی من در اواخر دهه 90 در همین بندر بیروت بود. من نوجوان بودم و ماههای گرم آن دوران را صرف وارد کردن داده های حمل و نقل بندر از حالت انالوگ به حالت دیجیتال می کردم. می توانید تصور کنید که این کار با توجه به بروکراسی خاورمیانه و کاری که از بیخ و بن غیر قانونی بود چقدر می توانست ناخوشایند باشد. اما باز هم امیدهایی وجود داشت.