آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم و هفتم) 

 

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت ششم و هفتم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم و هفتم) 

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش چهارم و پنجم)

 

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت چهارم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگی‌های قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش چهارم و پنجم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم و سوم)

 

 

 بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت دوم و سوم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم و سوم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

 

 

 بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه.(قسمت اول)

آنچه در ذیل در رابطه باقانون اساسی دولت فدرال آسترالیا، خوانندگان فرزانه‌ی بامیان نیوز مطالعه می‌کنند، قبلا در رادیونشاط، در طی یازده بخش نشر شده است. اما در بامیان نیوز در طی پنج بخش باز نشر می‌شود. باسپاس، از مدیریت رادیو نشاط که قبلا اجازه، باز نشر مطالب رادیو نشاط را به بامیان نیوز - باذکر منبع- داده است. 

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگی‌های قانون اساسی مذکور توضیح داده می‌شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرت‌های دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

ادامه مطلب: آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

اتمر و غنی دو روی یک سکه اند؛ گفت‌وگو با تقی امینی

مصاحبه کنند: جمال سجادی خبرنگار شفقنا

دکتر تقی امینی

شفقنا افغانستان- با نزدیک شدن فصل انتخابات، فضای سیاسی کشور روزبروز تحولات بیشتری را تجربه می کند و شاهد شکل گیری و صف بندی‌های جدیدی در عرصه سیاست هستیم.

محمدتقی امینی، استاد دانشگاه و عضو ارشد جنبش روشنایی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری شفقنا افغانستان، درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به سوالات شفقنا پاسخ داده است. آنچه می خوانید مشروح این مصاحبه است:

ادامه مطلب: اتمر و غنی دو روی یک سکه اند؛ گفت‌وگو با تقی امینی