نوشته از: حسین فلاح زاده


به نقل از جمهوری سکوت


« سید اکبرشاه ورسی » جد مادری سید علی بهشتی است. آنانی که از دوران سیاه امیر عبد الرحمان وشکست هزاره ها فی الجمله باخبر اند، می دانند که عمده ترین دلیل شکست هزاره ها خیانت هایی بود که از درون جامعه هزاره علیه هزاره صورت کرفت. ممکن است غالب اهل مطالعه ازخیانت های سید نبی، سید عبد الوهاب، سید بابا شاه،سید نجف ولد سید سلطان شاه، سید نقی شاه مار قولی و... چیزهای زیادی می دانند اما خیانت سید اکبرشاه ورسی ولد سید حسین ورسی چنان سنګین و کشنده بود که واقعا کمر مردم را شکست و تاهنوز هزاره ها نتوانسته کمر راست کنند.

امیر عبدالرحمان از سال ها قبل تصمیم حمله به هزارستان را داشت و از همان سال ها عده ای را مأموریت داده بود که نقشه هزارستان را تهیه، میزان قدرت، میزان اسلحه، همبستګی مردم ، راههای عبور توپ، نفوذ خوانین ورو حانیان و راههای اختلاف افګنی میان آنان و مردم و... را بررسی کرده ګزارش آن را در نهایت خفا به حضور وی آورند.

بامیان نیوز

۱۲۵ سال پیش، در ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۳، مقاومت ارزگان در هم شکست. در هم شکستنِ مقاومت مردم ارزگان در اثر عدم هم آهنگی مردم هزاره و نداشتنِ اطلاعا درست از وضعیعت سیاسی جهان و منطقه و ژئوپولیتیکی  از یک طرف و حمایت انگلستان از عبدالرحمن خان از جانب دیگر بود. پی آیند ناگوار درهم شکستن مقاومت مردم هزاره در ارزگان، نه تنها باختن جنگ بود،  بلکه ۶۲ ٪ از مردم هزاره، به فتوای علمای درباری اهل سنت، و دستور مستقیم و یوریش اردوی عبدالرحمن خان، قتل عام شدند و سرزمین شان غضب و دارایی شان به تاراج رفت. جوانان و زنان شان به برده و کنیزی گرفته شده، به اسارت رفتند. در این راستا مرحوم علامه فیض محمد کاتب هزاره، در سراج التوارخ متن فتوای تکفیر مردم هزاره را که به مهر و امضاء عبدالرحمن است، می نویسد:

نویسند: جلال اوحیدی 


اولین کتابی که در آسیایی میانه در عهد باستان نوشته شده است، به نام اویستا است. کتاب اویستا گرچه یک کتاب مذهبی است، نه کتاب تاریخی باآن‌هم از نژادها و قبایل انسانی و سر زمین های دور و اطرافش اسم برده‌است. گرچه تا بحال دقیق معلوم نیست که کتاب اویسا در چه زمان و به چه زبان و رسم الخط نوشته است. در این باره نظرات گوناگون و متضاد وجود دارد که از همه آن نظرات گذشته و یاد آورم می‌شوم که اویستای که بدست ما رسیده است به رسم الخط پهلوی است که توسط ولاش و یا بلاش، یکیاز خاقانان پهلوی در قرنی قبل از میلاد جمع آوری و به زبان پهلوی تدوین شد دیده است.

 

 تهیه: حسن رضای

روز سه شنبه، مورخ ۲۸ آگست، با جمعی از دوستان فرهیخه‌ی سیدنی، در دفتر آقای مهاجر در سیدنی رفته بودیم. پیش زمینه ذهنی نسبت به داشتن کتاب و گنجینه آگاهی و دانایی، نسبت به آقای مهاجر توسط دوست و رفیق کمپ مهاجرت در آسترالیا داشتم؛ امّا موفق نشده بودم که ایشان را از نزدیک ملاقات و از کتابخانه‌اش استفاده و یادیدن می کردم.

لحظاتی با تاریخ

نقل از کتاب «هزاره‌ها و حاکمیت‌های استبدادی صد سال اخیر»، جلد اول

نویسنده: عباس دلجو


نخبگان شیونیست وابسته به دربار، تلاش ورزیدند که در تاریخ جعلی و رسمی کشور، نادر خان را حتا به عنوان قهرمان استقلال کشور و فاتح «تل» و «وانه» در ذهنیت عامه‌ی مردم، جازنند. در این مورد در بخشی از جلد اول کتاب«نادر افغان»، چنین درافشانی کرده‌اند: " ... پیروزی سترگ در معرکه‌ی ۱۹۱۹م استقلال وطن بالاترین ذروه افتخار بود که به ندرت در رستاخیز مردم نصیب یک قهرمان می‌گردد. او{نادر خان}با رشادت و فراست بی‌نظیر خود در جبهه‌ی جنوبی مساعی قطعات اردو و رشادت تفنگداران ملیشای قبایل سرحدی را چنان به هم آمیخت که موجب سقوط "تل"، تسخیر "وانه"، "سروکی"، پیوار" و "خرلاچی" گردید و عقب‌نشینی قوای "دکه"، "شینوار"، "باسول" و "بتی کوت" را در شرق کشور تلافی کرد و دولت استعماری انگلیس را از قیام عمومی قبایل سرحدی در هراس انداخت ... "