حماس تنها گروهی نیست، که برای رهبری فلسطینیان و مبارزه با اسرائیل تلاش می کند؛ بلکه دیگر نهادها نیز وجود دارند.

گزارش ها

نرگس جودکی نرگس جودکی متولد۱۳۵۴ است و در حوزه‌ی اجتماعی مینویسد. گزارشنویسی را از سال۱۳۸۰ آغاز کرده و نخستین تجربههایش را با زلزلهی بم و سیل گلستان گذرانده است. گزارشنویس شناختهشدهای است و در...
کنگره ملی هزاره در یک نگاه
جمعه, 09 ارديبهشت 1401
بنام خداوند جان و خرد   1) مقدمه   همانگونه که در جریان قرار دارید سال‌های سال است که مردم هزاره در افغانستان، در شرایط بسیار سخت و دشوار سیاسی-اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. از یکسو توسط نظام های نژادباور به حاشیه رانده شده و بطور مرموزانه و سازمان یافته -...

سیاست وحکومت

  حماس تنها گروهی نیست، که برای رهبری فلسطینیان و مبارزه با اسرائیل تلاش می کند؛ بلکه دیگر نهادها نیز وجود دارند.
    چگونه غرب در محاسبات خود برای مجازات روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی اشتباه کرد؟ تحریم‌های اقتصادی  نهار مجانی نیستند. برگردان: اکبر گنجی مصاحبه آسیا تایمز با استیو هینک استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز خبرنگار: ارزیابی شما از...