ای. دیرک موزِز برگردان: هامون نیشابوری در سپتامبر ۱۹۴۵، یک ماه پس از آن که وزیران امور خارجه‌ی شوروی، بریتانیا و ایالات متحده منشور نورنبرگ را صادر کردند، رابرت جکسون، دادستان ارشد ایالات متحده، در مقاله‌ای در مجله‌ی نیویورک تایمز برای مردم آمریکا شرحی درباره‌ی اقدامات پیش رو ارائه کرد. او در «بدترین جنایت» توضیح داد که چرا جنگ‌های تجاوزکارانه در این منشور به عنوان بدترین جنایت در نظر گرفته ‌شده‌اند: زیرا سایر جنایت‌ها ــ جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی ــ نتیجه‌ی تجاوز و تهاجم آلمان بود. جکسون در این مقاله که یک ماه پس از بمباران...

گزارش ها

گروه تروریستی‌ طالبان نه تنها به صلح متعهد نبوده، بلکه با رویکرد جدید در استراتژی جنگی شان، بیشتر به جنگ‌های سکتاریستی و مذهبی در شمال افغانستان روی آورده‌اند. طبق آخرین گزارش از میدان های نبرد دفاع و مردمی...
 تهاجم طالبان تروریست، بالای مناطق دالان، السوالی شولگره، عبدلگان و امرخ السوالی زاری مربوط ولایت بلخ برمبنای گزارش واصله از یک منبع موثق از افغانستان، طالبان در صفحات شمال، هدفمندانه مناطق مردم هزاره را مورد حمله قرار داده...

سیاست وحکومت

مایکل والزر مترجم: عرفان ثابتی آیا لیبرالیسم هم «ایسم»ای مثل دیگر «ایسم‌ها» است؟ به نظرم، زمانی چنین بود. در قرن نوزدهم و نخستین سال‌های قرن بیستم، لیبرالیسم ایدئولوژی جامعی بود: بازار آزاد، تجارت آزاد، آزادی بیان، مرزهای باز، دولت کمینه،...
«وهم»، اثر کوزما پتروف-ودکین، ۱۹۲۵، رنگ روغن روی بوم «جوهر اندیشه و عملِ تمامیت‌خواهانه عبارت است از فدا کردن فرد در پای ایده‌ای مقدس. وقتی جامعهای ایده را والاتر از قداستِ زندگی فردی می‌شمارد، شهروندان متحمل بدرفتاری،...