نویسنده: کاظم وحیدی

جای شکی نیست که پیوستن روزافزون هزاره‌ها به روند بازشناسی «هویت‌قومی» که خود منجر به شناخت وضعیت این مردم در فراز و فرودهای تاریخی می‌گردد و ناچار از یادآوری پی‌درپی ستم و تبعیض بی‌پایان، نسل‌کشی‌ها و به بردگی گرفتن‌ها است. این روند بالاخره ما را به نقطه‌ای می‌رساند که هر هزاره با عبور از موج «شک»، به دادخواهی ستمی که بر پیشین‌یانش رفته و سرزمین‌هایی که از نیاکانش غصب گردیده، برخیزد و به‌تمامی شعارهای دروغین، «خط‌های سرخِ» افسون‌گر و ابژه‌سازِ ترسيم شده توسط انتقال یافته‌های کوه‌های سلیمان که بیش از دو سده بر اریکه‌ی قدرت این مرز و بوم تکیه‌ی غاصبانه زده‌اند، همچنین غلظت بخشیدن به اتهامات ضدیت با «وحدت‌ملی» پوشالی و...، پشت‌پا زند و با شهامت از همه‌ی آن‌ها بی‌باکانه عبور نماید، تا بتواند افق‌هاي تازه‌ي مبارزاتي را فرا راه توده‌هاي ستم‌ديده‌ي قومش بگشايد و از بن‌بست کنونی رزم که سخت جنب‌وجوش و تلاشش را به‌رکود کشانیده است، رهایی یابد.

نویسنده: حمزه واعظی کارشناس ارشد امور امور اجتماعی

"امید" مهمترین جلوه ی "قدرت" نرم و بنیادی ترین عنصر حیات انسان ها و جوامع است که موجب نشاط، پویایی، پایداری، رشد،تغییر واعتماد به نفس می گردد. انسان ها و جوامع، با تکیه برهمین عنصر مسیرهای ناهموار را هموار، انرژی های خفته را بیدار و توانایی های تعطیل شده را فعال و اصالت فردی و شرافت جمعی خویش را پروار می سازند.

نویسنده: کاظم و حیدی

«انسانی که از قید مقاومت دیگران ر‌ها شده است، در پوست و گوشت خویش به‌کاوش می‌‌پردازد تا برای وجود خویش معنایی پیدا کند». امه سزر

قسمت اول

ضرورت بحث
سرزمین نیاکانی ما، در تمامی دوره‌های تاریخی دست‌خوش یورش‌های بی‌پایانی بوده که جز ویرانی و خشونت را به‌ارمغان نگذاشته است. از اسکندرمقدونی و کورش‌هخامنشی و سپاه خشم‌گین و انتقام‌جوی چنگیز، تا صفوی‌ها، بابری‌ها، انگلیس، افغان‌ها (پتان یا پشتون) و روس‌ها، همگی بیگانگانی بودند که از دوردست‌ها برای اشباع خوی توسعه‌طلبی‌شان پا به این مرز و بوم گذاشتند. در این اواخر، پاکستان، عربستان سعودی و ایران هم سرزمین ما را میدان رقابت منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی خویش قلمداد نموده و برای تصرف آن به پرورش مزدورانی پرداخته‌اند که پیوسته مشغول دسیسه و نیرنگ و جنگ هستند.

نویسند: حمزه واعظی کارشناس ارشد امور اجتماعی

1. هزاره ها به تجربه ی عینی دریافته اند که مهمترین عامل رنجهای تاریخی، تحقیرهای اجتماعی، فقر اقتصادی و عزلت سیاسی ـ روحی شان ریشه ی ستبری در فقرِ سواد، محرومیت از دانایی و کمسویی بینایی داشته است که توان هرنوع تطور اجتماعی ـ فرهنگی و قدرت هرگونه تأثیرگذاری و مشارکت سیاسی ـ ملی را در طول سالیان متمادی از آن ها سلب کرده بود .

نگارنده: حمزه واعظي

حالا برکسی بوشیده نیست که "کشتار" هزاره ها یک هدف استراتژیک برای آن گروه از حلقات و نیروهایی شده که زیر نام داعش بصورت سیستماتیک، پیوسته، منظم و بدون هیج هراس و مانع امنیتی، باشدت و وحشت روزافزون دنبال می گردد.

 نویسند: فرهمند

در کنفرانس که چندی پیش با همکاری انجمن کاتب هزاره، استارتس و هیومن کیر ولفر و دانشگاه غرب سیدنی با حمایت مالی سازمان بین المللی ایس ایس ای (SSI) برگزار شده بود پروفسور جک لینچ از دپارتمنت صلح و منازعه دانشگاه سیدنی در بخش پرسش و پاسخ از مردانگی سمی یادآور شد و مسائل را پیرامون این موضوع بیان کردند.

 

نویسنده: غلام سخی حلامیس

آقای غنی! بی مقدمه شروع می کنم. ما نسل رنج، محرومیت و مهاجرت هستیم. تا چشم گشودیم، "فرزندان خدا" و ملاهای شب نماز؛ کشورِ مان را به خاک یکسان کرده بودند.ما به جای دیدن شکوهِ بودا، مرگِ بودا را به تماشا نشستیم. به جای تاکستان های شمالی، زمین های سوخته و خرابه های به خون نشسته را دیدیم. به جای کابلِ زیبا، که صایب در وصف کوهسارش شعر می سرود؛ ما کابلِ ویران و افشارِ غریب را نگاه کردیم. ما هلوکاست یکه ولنگ و قتلِ عام میرزا اولنگ را دیدیم. ما دیدیم که چگونه فرزندان خدا و وارثانِ انبیا، کلبه های کاه گِلی مان را آتش زدند و چمچه و کاسه های مان را به یغما بردند. ما دیدیم، که چگونه پدران و مادرانِ بیچاره ی مان در دل شب کوه پایه های بابا و هندوکش را درنوردیدند تا فرزندان و دلبندانِ شان را از دست جلادانِ قرن انترنت نجات دهند. و ما دیدیم که چگونه پدران و مادران مان از دست گرسنه گی علف خوردند تا ما را بزرگ کنند و ما قربانی جنون مذهبی و تباری خادمان جهالت نشویم.

استیون ساوت‌ویک:

آدمهای انعطاف‍‌پذیر در شیوهی نگاهشان به چالشها و در واکنش به تنشها نرمش نشان می‌دهند.آنها، بسته به شرایط، از یک شیوهی مواجهه به شیوهای دیگر تغییر روش میدهند. وقتی که نمیتوانند وضعیتی را تغییر دهند، آن را می‌پذیرند؛ از شکستها درس می‌گیرند؛ از احساسات خود برای برانگیختن حس همدردی و شجاعت استفاده می‌کنند؛ و مصیبتها را فرصتی به شمار می‌آورند که باید به دنبال کشف معنای آن باشند.

به نام خداوند توانا و دادگر
با ادای احترام به تمامی شهدای راه آزادی و عدالت به ویژه شهدای اخیر غزنی و مرکز آموزشی موعود در کابل
آقایان و خانم ها!
رهبران و مدیران سازمان ملل متحد!
رهبران و نمایندگان کشورهای عضو!

 نویسنده: دهقان زهما

سید جواد طباطبایی یکی از قاطع ترین پژوهشگران در ایران است. او از آغاز دهه ی نود میلادی پروژه ی تحقیقیِ را در دستور کار خویش قرار داد که هدف و غایت نهایی آن قرائتِ غیر انتقادی از مدرنیته و تثبیتِ جایگاهِ " ایران زمین" در نظم نو جهانی است.