محمد شاری

آیین‌های اجتماعی، حاصل تجربه و خاطره‌های جمعی یک ملت است. پیدایش آیین‌ها نیازمند انگیزه‌های نیرومند معنوی و اجتماعی است. خلق آیین اجتماعی، کار دشواری است که با زور و سرنیزه ممکن نیست. اگر انگیزه‌های درونیِ مردم همراه نباشد، خلق و تداوم حیات آیین‌ها دشوار خواهد بود.
آیین‌های کهن دوره‌های اسطوره‌ای و ادیان گذشته، فلسفه‌ و کارکرد دستوری و دینی خود را از دست داده و کارکرد روانی، فرهنگی و اجتماعی نوی یافته است.

کاس موده

برگردان: عرفان ثابتی

 

واژه‌ی «پوپولیسم» در قرن بیستم به ندرت به کار می‌رفت؛ پوپولیسم واژه‌ای بسیار تخصصی بود که صرفاً توسط مورخان آمریکایی برای توصیف پوپولیست‌های کشاورز میانه‌ی قرن نوزدهم به کار می‌رفت. متخصصان آمریکاییِ (عمدتاً مارکسیستِ) علوم اجتماعی بیش از هر چیز این واژه را در اشاره به هواداران خوان پرون در آرژانتین به کار می‌بردند. من در میانه‌های دهه‌ی 1990 توجهم به این واژه جلب شد، یعنی وقتی برای نگارش پایان‌نامه‌ام سرگرم تحقیق درباره‌ی پدیده‌ای بودم که آن روزها هنوز «افراط‌گرایی دست‌راستی» خوانده می‌شد.

برگردان: پویا موحد

چیزی در دنیا هست که از لیبرالیسم خوشش نمی‌آید، و برای بقای مؤسسات آن مشکلات ایجاد می‌کند. فوکویاما فکرمی‌کند که می‌داند آن چیز چیست، و پاسخ او در عنوان کتاب جدیدش خلاصه شده است.

سردار قلندر
مطلب مدیریتی 7 (انتخابات ریاست جمهوری)

خواست مردم چیست؟


آیا خواست مردم پیوستن به تیم پیروز است؟ آیا خواست مردم معاون اول و یا معاون دوم شدن است؟ آیا خواست مردم، به منافع مادی و مقامی رسیدن چند فرد خاص است؟
به یقین که خواست مردم اینها نمی باشند.

داکتر حفیظ شریعتی

(پیشرفت هزاره‌ها در آموزش و تحصیلات‌عالی)

در دهۀ پنجاه خورشیدی در قریۀ ما به جز یک نفر، تحصیل‌کردۀ آکادمیک وجود نداشت. چند نفر خط‌خوان داشتیم که آنان از مکتب‌خانه‌ها نوشتن و خواندن آموخته بودند. اکنون این قریه یک لیسه دارد که شش‌بار فارغ‌تحصیل داشته است. این قریه صدها لیسانسیه، ده‌ها فوق‌الیسانس و پزشک و چند دکتر علوم انسانی دارد. در قریۀ ما جز پیرزنان و پیرمردان همه باسوادند. دیگر دختر و پسری که سواد نداشته باشد، وجود ندارد.یک نسل از مردم این قریه در
کشورهای دوردست زندگی می‌کنند که همه دارای تحصیلات عالی و صاحب کارهای آبرومندانه‌اند.

 

مارگارت مک‌میلان

برگردان: پیام یزدانجو 

 

ما چگونه منازعات را بازنمایی می‌کنیم و به تصویر می‌کشیم؟ هنر چه برخوردی با جنگ دارد؟ آیا ما واقعاً می‌توانیم از دل جنگ و وحشت، زیبایی خلق کنیم؟ و بهترین شیوه برای به یاد آوردن جنگ چیست، و برای به خاطر سپردن آن‌هایی که بر اثر جنگ می‌میرند؟

حسن رضایی

پس از شهادت مزاری و یارانش توسط گروه تروریستی طالبان، توطئه استخبارات منطقه و خیانت فراکسیون ضد مزاری در داخل حزب، هزاره‌ها سنگین‌ترین آسیب روانی و سیاسی را متحمل شدند؛ ولی زمین نخوردند، با قامت رسا ایستادند و حزب وحدت را احیا کردند. اما می تواندگفت دو اشتباه اساسی را مرتکب شدند:

داکتر محمد امین احمدی، استاد و رئیس دانشگاه ابن سینا


ديروز در دانشگاه ابن سينا شاهد رونمايي از جلد اول دانشنامه هزاره بوديم و اين جانب نيز از سخنرانان اين نشست بودم و نقطه نظرات خود را در باب اين رويداد فرخنده و نيك در چهار نكته خلاصه كردم كه اينك در اين صفحه در معرض ديد و نظر دوستان خود قرار مي دهم.
اول. ضرورت و فايده تدوين اين دانشنامه:

یعقوب یسنا

چکیده

نفس از موضوع و مساله‌های قابلِ بحث در فلسفه، عرفان، ادیان و علم است. بنابراین در فلسفه، عرفان و کلام اسلامی نیز از موضوع و مساله‌های مهم و قابلِ توجه بوده که از آغازِ شکل‌گیری فلسفه، عرفان و کلامِ اسلامی، فیلسوفان، عارفان و متکلمان به بحثِ نفس پرداخته‌اند. هدف این مقاله نیز پرداختن به جایگاه نفس در عرفان و فلسفه است که به‌صورت مشخص این جایگاه را در آرای نجم‌الدین رازی به نماینده‌گی از عرفان و در آرای ابن سینا به نماینده‌گی از فلسفه نسبتا موردِ مطالعه تطبیقی قرار داده است تا به‌صورت کلی به تفاوتِ دیدگاه عرفان و فلسفه درباره نفس اشاره شود و به صورت جزئی‌تر حدودِ آرای رازی و ابن سینا درباره نفس مشخص شود. 

حسن رضایی  

از آنجایی سهم بندی اشتراک کردن دانشجویان در امتحان کانکور، یک امر آشکار ا ضد حقوق بشری و در واقع وضع کردن قانون تبعیض آمیز و نهادینه تبعیض سیستماتیک است قانونی که مبائن با حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون شهروندی و قانون اساسی است؛ در آن جایی هیچ تردید و شکی هم نیست. اما پرسش اینجاست که ریشه و اساس اندیشه و فکر وضع کردن چنین قانونی از کجا و چه گونه تفکر، اندیشه، ایدئولوژی، و استراتژی ای منشأ می گیرد، برای ما مهم است تا آن رافهم کنیم.